Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố -  Kết quả và những vấn đề đặt ra - Kỳ I:  Quyết tâm chính trị cao
20:18, 21/09/2023

Sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố (TDP) là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Sau sáp nhập, tỉnh Nam Định đã giảm 1.513 đầu mối.

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Nam Trực khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội - Kỳ II: Đưa Nam Trực trở thành huyện phát triển toàn diện
20:14, 19/09/2023

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Nam Trực đã ban hành các Đề án, nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo như: Xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu; quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ;...

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Nam Trực khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội - Kỳ I: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh
17:53, 18/09/2023

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trực đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. ​​​​​​​   ↵

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Công tác giáo dục lý luận chính trị sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
17:59, 15/09/2023

 Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (TGTU) đã tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả quan trọng.

Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở thành phố Nam Định
15:45, 11/09/2023

Công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng. 

Báo Nam Định số 5640 (thứ 6, ngày 22-9-2023)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com