Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024: Ý Yên chăm lo “cái gốc” cho Đảng

19:58, 01/07/2024

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ huyện đến cơ sở. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh; chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện về chính trị, đạo đức, tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước đổi mới, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được nâng lên.

Huyện ủy Ý Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II cho các học viên là học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn huyện.
Huyện ủy Ý Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II cho các học viên là học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Ươm mầm những “hạt giống đỏ”

 

Tháng 3/2024, Huyện ủy Ý Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá II cho các học viên là học sinh của 6 trường THPT trên địa bàn huyện, gồm: 11 học sinh Trường THPT Tống Văn Trân, 8 học sinh Trường THPT Mỹ Tho, 10 học sinh Trường THPT Lý Nhân Tông, 11 học sinh Trường THPT Phạm Văn Nghị, 7 học sinh Trường THPT Đại An và 12 học sinh Trường THPT Đỗ Huy Liêu. Các học sinh đều là những “hạt giống đỏ” có nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện; nhiệt tình, năng nổ tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp và được các chi bộ nhà trường lựa chọn, giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi quá trình rèn luyện phấn đấu để kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Ý Yên cho biết: Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên được Huyện ủy tổ chức dành cho đối tượng học sinh THPT, thể hiện sự quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn trên ghế nhà trường nhằm xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng có trình độ kiến thức văn hóa, tư tưởng, lập trường vững vàng. Qua thời gian học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề, các học viên đã được truyền đạt, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị theo nội dung, quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian học được tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và tự học, tự nghiên cứu mở rộng. Ngoài ra, các giảng viên cũng lồng ghép những vấn đề thời sự, chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng nhằm giúp học viên là học sinh THPT vận dụng kiến thức được học làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, phấn đấu rèn luyện của bản thân. Kết quả, có 100% học viên đủ điều kiện dự thi và được cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú.

Với những kiến thức đã được trang bị làm “kim chỉ Nam” quý báu về tư tưởng giúp các học sinh THPT xác định được mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, xây dựng được kế hoạch rèn luyện, vươn lên, trở thành những hạt nhân tiên phong trong mọi lĩnh vực, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cùng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ những chồi non tràn đầy nhựa sống của Đảng.

Đồng chí Khiếu Văn Đoạt, Hiệu trưởng Trường THPT Đại An cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên trong học sinh có vị trí, vai trò quan trọng nhằm tăng cường “sức trẻ” và tạo nguồn cán bộ kế cận cho Đảng; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, trong thời gian vừa qua, Chi bộ nhà trường quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “Xây dựng nhà trường văn hoá; nhà giáo mẫu mực; học sinh thanh lịch”; tiếp tục làm tốt chức năng “Dạy chữ, rèn người”. Đặc biệt là quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh gắn với phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp những học sinh ưu tú vào Đảng, góp phần củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể và chất lượng đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Trần Công Hoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Tống Văn Trân nêu: “Xác định công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng, Chi ủy nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về quy định, điều kiện kết nạp Đảng. Đội ngũ thầy, cô giáo là đảng viên sinh hoạt tại các tổ đảng là những người sâu sát với học sinh, từ đó quan tâm, theo dõi, giới thiệu tạo nguồn để phát triển đảng viên là những học sinh có ý chí phấn đấu vươn lên, có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp, của trường”.

Em Đỗ Thị Đoan Trang, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Phạm Văn Nghị tự hào chia sẻ: Mặc dù đây là giai đoạn nước rút của năm học cuối cấp để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng em cùng các bạn đều sắp xếp lịch học để có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm những nội dung cơ bản về quá trình ra đời, trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị và đường lối của Đảng qua các thời kỳ, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Nhiều kiến thức được tiếp thu, lĩnh hội tại lớp bồi dưỡng này đã giúp ích rất nhiều cho chúng em trong việc vận dụng vào các nội dung học tập của các môn xã hội, nhất là môn Lịch sử. Chúng em cũng ý thức rõ hơn về vai trò, trọng trách của bản thân, của thế hệ đoàn viên, thanh niên chính là lực lượng nòng cốt cần phải tiếp tục tiên phong kế thừa và gìn giữ thành quả cách mạng của cha ông bằng bàn tay, khối óc và bản lĩnh chính trị vững vàng.

 

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

 

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Huyện ủy Ý Yên ban hành các nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng. Cụ thể: Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Quy định số 01-QĐ/HU ngày 15/3/2021 Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 08-QĐ/HU ngày 23/11/2023 Quy định về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Quy định số 06-QĐ/HU ngày 13/3/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 07-QĐ/HU ngày 18/5/2023 quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được đặc biệt quan tâm; có chuyển biến tích cực. Số lượng đảng viên tiếp tục tăng, số lượng tổ chức cơ sở đảng giảm do được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước. Nhiều cấp uỷ cơ sở đã đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Hầu hết các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Chủ trương và mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND được thực hiện ở 25 xã, thị trấn (6 xã có đồng chí phó bí thư thường trực đảng ủy giữ chức chủ tịch HĐND xã). Hầu hết các đồng chí uỷ viên các cấp được phân công theo dõi, phụ trách các tổ chức đảng trực thuộc, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ; nhiều nơi phân công đảng viên theo dõi, phụ trách hộ gia đình, góp phần nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; nhiều cấp uỷ đã ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt đối với từng loại hình chi bộ, ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đưa việc tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt hàng tháng; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, từng đối tượng đảng viên. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực chất hơn, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng hơn.

Công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả tích cực; từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp 326 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 363 đồng chí. Thường xuyên, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, đảng viên. Cử 14 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 11 đồng chí học trung cấp lý luận hệ tập trung. Tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 144 đồng chí, 8 lớp đảng viên mới cho 381 đảng viên, 13 lớp đối tượng Đảng cho 817 quần chúng ưu tú, 65 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 11.510 lượt người.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và đạt một số kết quả quan trọng. Về tổng thể, đội ngũ cán bộ trong huyện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng và đổi mới, gắn với nhu cầu thực tiễn. Huyện đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định; Kiện toàn 96 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện tốt công tác nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhân sự ứng cử các chức danh do HĐND huyện, xã, thị trấn bầu; chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cán bộ. Các cán bộ được điều động, luân chuyển cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý bằng những kết quả cụ thể.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật (KT,GS,KL) Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động KT,GS của cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện. Qua công tác KT,GS,KL, kỷ cương trong Đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Xác định rõ hơn nội dung, đối tượng KT,GS làm cơ sở để xem xét, đánh giá, kết luận, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS,KL. UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện đã xem xét thi hành kỷ luật 47 đồng chí, trong đó UBKT Đảng ủy xem xét kỷ luật 3 đảng viên; UBKT Huyện uỷ xem xét thi hành kỷ luật: 44 đồng chí (khiển trách 15 đồng chí, cảnh cáo 6 đồng chí, khai trừ 26 đồng chí).

Bên cạnh kết quả nêu trên, một số cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Việc quán triệt các nghị quyết của Đảng ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sắc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ vẫn còn. Tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, chưa lan toả sâu rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp, chưa được củng cố kịp thời. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; chưa có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Ý Yên tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT,GS,KL Đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com