Trực Đại trên đường về đích
xã nông thôn mới kiểu mẫu
06:31, 24/06/2024

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2021, đến năm 2023, xã Trực Đại (Trực Ninh) được huyện chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hòa quyện ý Đảng, lòng dân, đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Mặt trận Tổ quốc Xuân Trường vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
08:32, 04/06/2024

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Xuân Trường xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Mỹ Thắng nỗ lực xây dựng
nông thôn mới kiểu mẫu
08:05, 03/06/2024

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu với cách làm chủ động, sáng tạo.

Hải Châu chú trọng phát triển kinh tế,
tạo nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
08:08, 08/04/2024

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Đảng ủy, UBND xã Hải Châu (Hải Hậu) quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trong những năm qua là ưu tiên phát triển sản xuất, tạo nền tảng, động lực vững chắc để xây dựng thành công và bền vững nông thôn mới kiểu mẫu.

Nông dân Giao Thủy tham gia xây dựng
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
08:08, 15/04/2024

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt...

Báo Nam Định số 5876 (thứ 2, ngày 24/6/2024)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com