Tác phẩm dự Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ IX-2024: Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác
19:07, 18/07/2024

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều việc làm thiết thực, cụ thể và nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả...

Nghị quyết ban hành Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nam Định
22:27, 18/07/2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
19:18, 17/07/2024

Như tin đã đưa, ngày 10 và 11-7-2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp thường lệ giữa năm). Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 28 nghị quyết quan trọng. Báo Nam Định xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp.

Mấy cảm nhận về cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
09:52, 17/07/2024

Đó là cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ra mắt bạn đọc trong tháng 6/2024.

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
13:40, 16/07/2024

Ngày 6/1/1946, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thử thách sau khi đất nước giành được độc lập, cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được tổ chức thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.

Báo Nam Định số 5897 (thứ 5, ngày 18/7/2024)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com