Phòng, chống diễn biến hòa bình: Nguyên khí quốc gia 
và cốt cách kẻ sĩ
07:50, 17/03/2023

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nguyên khí của quốc gia, là vốn quý của dân tộc. Đảng, Nhà nước luôn mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục tận hiến với quốc gia, dân tộc; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách...

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng
 và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
14:19, 10/03/2023

Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2013, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành ráo riết, quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”,

Câu lạc bộ Thiên Trường -  40 năm xây dựng và phát triển
07:47, 03/03/2023

Thành lập từ năm 1982, sau 40 năm xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Thiên Trường không ngừng đổi mới hoạt động và ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, CLB không chỉ đơn thuần là sân chơi của người cao tuổi, hưu trí mà còn trở thành nguồn động lực khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ nòng cốt đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc (*)
14:47, 01/03/2023

80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc “dân tộc”, “khoa học”, “đại chúng”, Đề cương về Văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng tư tưởng của Đề cương Văn hóa Việt Nam tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh Nam Định
12:06, 27/02/2023

Ngày 27-2, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương Văn hoá Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.

Báo Nam Định số 5480 (thứ 2, ngày 20-3-2023)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com