Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2023
18:23, 04/12/2023

Có hiệu lực từ ngày 3-12-2023, Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19-10-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính học trực tuyến
17:34, 21/11/2023

Ngày 20-11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195/NQ-CP về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11-2023
18:36, 31/10/2023

Theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến khoáng sản
17:16, 03/10/2023

Ngày 3-10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh các hoạt động liên quan đến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2023
18:15, 02/10/2023

Có hiệu lực từ ngày 1-10-2023, Nghị định 60/2023/NĐ-CP ngày 16-8-2023 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Báo Nam Định số 5704 (thứ 4, ngayf6-12-2023)

BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com