Tuổi trẻ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:48, 13/10/2023

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên tỉnh luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó, hoạt động tuyên truyền có vai trò vô cùng quan trọng, là vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc nói chuyện.
Giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc nói chuyện.

Để triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm, bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn để triển khai, thực hiện; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ban chỉ đạo 35 của tỉnh. Đồng thời, Đoàn Thanh niên duy trì đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 62 đồng chí để xây dựng báo cáo dư luận xã hội hàng tháng, kịp thời nắm bắt thông tin trên internet, mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên. Đối với cấp cơ sở, Đoàn Thanh niên tỉnh duy trì lực lượng cốt cán là các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt, chỉ đạo thành lập câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp với hơn 1.000 thành viên được trang bị kiến thức, kỹ năng để đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. 

Để nâng cao chất lượng đội ngũ, từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức 2 hội nghị tập huấn chuyên đề về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, báo cáo viên và câu lạc bộ Lý luận trẻ của tỉnh; 3 hội nghị tập huấn Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh lồng ghép nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đang duy trì 276 số lượng facebook, fanpage với 85.768 người tham gia... đảm bảo công tác tuyên truyền đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, Chính phủ nhằm giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiếp cận các thông tin chính thống; hạn chế ảnh hưởng của những thông tin sai trái, xấu độc trên hệ thống thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng thông qua hệ thống loa phát thanh, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức học tập chính trị, tham gia các cuộc thi viết, thi trực tuyến về đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm hiểu lịch sử Việt Nam, lịch sử Đảng, truyền thống quê hương, đất nước... Tiêu biểu như: Năm 2021, Đoàn Thanh niên tỉnh là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi “Ánh sáng soi đường” tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; năm 2022, Đoàn Thanh niên các cấp có 9 tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII; năm 2023, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023) và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), hưởng ứng Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định - Nam Định với Bác Hồ” do Tỉnh ủy Nam Định phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động trong đoàn viên, thanh niên và nhận được 172.549 bài dự thi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên tỉnh chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt toàn đoàn, các diễn đàn, hội thảo để trao đổi, chia sẻ, thảo luận cũng như nắm bắt xu thế, tư duy của đoàn viên, thanh niên trước các sự kiện, vấn đề nhằm góp phần nâng cao kiến thức lý luận, bản lĩnh chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Một số chương trình tiêu biểu như: Diễn đàn “Tuổi trẻ Nam Định sắt son niềm tin với Đảng”, hội thảo khoa học “Giá trị tác phẩm Đường Kách mệnh với giáo dục và rèn luyện thanh niên Nam Định”; chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; Diễn đàn “Tuổi trẻ Nam Định theo dấu chân Bác”…  

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên tỉnh chỉ đạo các đơn vị chú trọng tuyên truyền những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, những điển hình thanh niên tiên tiến của địa phương, đơn vị… Thành lập, duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, chuyên mục “Theo dấu chân Bác”, chuyên mục “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”… Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng được quan tâm, chú trọng. Cụ thể, Đoàn Thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2023”; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Tổ chức các hoạt động truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019-2022”; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động về công tác phổ biến kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên” thông qua mô hình phiên tòa giả định; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai và ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch về “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng”... Cùng với đó, nhiều mô hình, diễn đàn, tọa đàm định hướng giá trị đạo đức, lối sống cho thanh niên cũng được triển khai, như: Mô hình sinh hoạt dưới cờ - Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngày hội thanh niên sống đẹp; diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” được triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Việc định hướng, giáo dục lối sống vì cộng đồng, phát huy phẩm chất tình nguyện của thanh niên được các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt gắn với các hoạt động kỷ niệm tập trung, các phong trào, các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, phát triển kinh tế, các mô hình, các câu lạc bộ…

Với những hoạt động cụ thể, tuổi trẻ trong tỉnh đã tích cực truyền tải, lan tỏa những thông tin chính thống, thông điệp tốt đẹp, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của thanh niên, tiếp tục có những hành động thiết thực, cụ thể góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com