Hiệu quả phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri

11:58, 06/10/2023

Thời gian qua, hoạt động phối hợp trong tiếp xúc cử tri (TXCT) giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, phương thức tiến hành được cải tiến khoa học, nâng cao hiệu quả công tác TXCT của HĐND tỉnh. Qua đó, đại biểu HĐND tiếp thu toàn diện các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Làng quê xã Hải Phương (Hải Hậu).
Làng quê xã Hải Phương (Hải Hậu).

Trước mỗi đợt TXCT, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn, tổ chức hội nghị liên tịch mời lãnh đạo tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan chức năng tham dự để báo cáo và thống nhất các nội dung trong kế hoạch. Đồng thời gửi đến tổ trưởng các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các bộ phận có liên quan. Kế hoạch quy định rõ nội dung, hình thức, thời gian TXCT và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Về nội dung TXCT, Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp sắp tới; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan. Về hình thức tổ chức, thông thường tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại nơi ứng cử. Đối với kỳ tiếp xúc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn các tổ đại biểu HĐND tỉnh áp dụng hình thức TXCT trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trên cơ sở kế hoạch hướng dẫn TXCT của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn MTTQ cấp huyện, cấp xã chuẩn bị các điều kiện để chủ trì tổ chức hội nghị và thông báo rộng rãi đến cử tri và nhân dân về thời gian và địa điểm tổ chức các hội nghị TXCT; động viên nhân dân tích cực tham gia ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời phân công cán bộ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND các huyện, thành phố đều phân công các đồng chí lãnh đạo tham dự các buổi TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Nhờ phối hợp tốt nên hầu hết các buổi TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri tham gia đông và phát biểu ý kiến sôi nổi, trách nhiệm, hạn chế tình trạng cử tri bức xúc tại các buổi tiếp xúc, chất lượng các ý kiến, kiến nghị ngày càng được nâng cao, đi vào trọng tâm, kiến nghị đúng cấp có thẩm quyền.

Sau mỗi đợt TXCT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp kiến nghị cử tri và gửi về Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đã thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc những lĩnh vực, vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị; được Thường trực HĐND tỉnh phân loại chuyển đến UBND tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển và đôn đốc UBND tỉnh nghiên cứu xem xét, giải quyết gần 200 nội dung cử tri kiến nghị. UBND tỉnh sau khi nhận được những nội dung cử tri kiến nghị đều có văn bản chỉ đạo cho các sở, ngành chức năng nghiên cứu tiếp thu có ý kiến trả lời cụ thể để Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin lại cho đại biểu HĐND tỉnh, cho cử tri và nhân dân. Qua đó, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp của cơ quan dân cử với MTTQ và chính quyền các cấp trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân góp phần tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, cử tri cởi mở hơn trong việc trình bày quan điểm, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của mình. Ngoài ra. thực hiện quy chế phối hợp, HĐND tỉnh đã thường xuyên mời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, phiên họp, hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đến HĐND tỉnh. Tại hội nghị của Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND tỉnh đều cử lãnh đạo tham gia, thông qua đó để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức được 8.325 hội nghị TXCT; trong đó cấp tỉnh 90, cấp huyện 500, cấp xã 8.135 hội nghị với hơn 582 nghìn người tham dự có hơn 33 nghìn lượt ý kiến phát biểu. Kết quả đã tiếp nhận 11.418 kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị này đã được báo cáo trung thực, đầy đủ với HĐND tại các kỳ họp thường lệ và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần giải quyết những vấn đề kéo dài, bức xúc trong nhân dân. Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp, cần đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ với HĐND, UBND cùng cấp. Chú trọng việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành từ Trung ương đến địa phương, rà soát để điều chỉnh các nội dung của quy chế phối hợp cho phù hợp. Định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết công tác phối hợp và thống nhất xây dựng chương trình phối hợp cụ thể cho năm sau. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trước hết là trong lĩnh vực TXCT của đại biểu dân cử. Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả giải quyết kiến nghị để cử tri nắm rõ và cũng là cơ sở để cử tri theo dõi việc giải quyết của cơ quan chức năng; trường hợp kiến nghị chưa được giải quyết thì tiếp tục có ý kiến với cơ quan chức năng hoặc thông qua Mặt trận, đại biểu dân cử để giải quyết. Nâng cao chất lượng tổ chức, chủ trì hội nghị TXCT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; chủ động tham mưu định hướng chương trình, nội dung đảm bảo cuộc tiếp xúc hiệu quả, ý kiến tập trung, có chất lượng; tuyên truyền tới cử tri và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND./.

Bài và ảnh: Văn Trọng 
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com