Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Đảng bộ thành phố Nam Định nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại với nhân dân

20:16, 11/10/2023

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Nam Định, những năm qua Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới hiệu quả hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Diện mạo thành phố Nam Định ngày càng khởi sắc.
Ảnh: Lam Hồng

Diện mạo thành phố Nam Định ngày càng khởi sắc.

Ảnh: Lam Hồng

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân năm 2023 được Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, ban hành trình tự thủ tục trao đổi, tiếp thu ý kiến, kiến nghị từ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Theo đó, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 18-5-2023 về việc “tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân”; chọn phường Vị Xuyên tổ chức hội nghị điểm để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ phường, xã dự và chỉ đạo hội nghị... 

Các hội nghị đối thoại đều dân chủ, thẳng thắn, nội dung phong phú, sinh động, nêu bật được những vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm. Đồng chí Vũ Văn Lai, Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu cho biết: “Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong phường, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã bám sát những nội dung cơ bản trong Kế hoạch số 100-KH/TU tổ chức triển khai tới từng chi bộ, tổ dân phố. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân biết về mục đích, yêu cầu, thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị đối thoại, để nhân dân biết, chủ động đặt câu hỏi và gửi về Đảng ủy, UBND phường. Quan điểm của Thường trực Đảng ủy, UBND phường là luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận mọi ý kiến, kiến nghị, trao đổi của đội ngũ cán bộ cơ sở và nhân dân; trả lời thẳng thắn, tập trung giải quyết ngay từ cơ sở các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền. Đây là cơ hội tốt để các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được báo cáo trước nhân dân những kết quả của Đảng bộ, chính quyền phường đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; đồng thời là kênh quan trọng nghe phản biện, thông tin hai chiều từ cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Phường Lộc Hòa là đơn vị hành chính mới chuyển đổi từ xã thành phường của thành phố Nam Định. Đồng chí Đoàn Xuân Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Sau hơn 3 giờ làm việc hết sức nghiêm túc, sôi nổi và thẳng thắn, hội nghị đối thoại của phường đã có 8 đại biểu tham gia đặt câu hỏi với 15 nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng; cải cách hành chính; đảm bảo vệ sinh môi trường; an ninh trật tự; về Đề án 06 xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư... Câu hỏi của các đại biểu nêu đã được các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trực tiếp trả lời. Qua hội nghị hôm nay, chúng tôi trân trọng cảm ơn các cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường đã dành thời gian theo dõi, quan tâm, động viên và có nhiều góp ý tích cực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường. Chúng tôi thấy rằng, nhân dân có tin tưởng, có yêu quý thì mới trao đổi thẳng thắn, góp ý chân thành với cấp ủy, chính quyền địa phương, và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực thi công vụ”. Đồng chí Hoàng Quang Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phụ trách Đảng bộ phường Trần Đăng Ninh nhấn mạnh: “Hội nghị đối thoại của phường Trần Đăng Ninh được quan tâm làm tốt, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định và đạt được yêu cầu đề ra. Nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong phường là những vấn đề mang tính thời sự, gắn với thực tế tại địa bàn phường. Những vấn đề mà các đại biểu phát biểu cũng là những trăn trở của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm và đang có bước đi thích hợp để tháo gỡ, giải quyết; đơn cử như: Giải pháp xử lý các khu nhà tập thể cũ, đã xuống cấp trên địa bàn; việc đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, lừa đảo trên không gian mạng; chế độ chính sách đối với cán bộ tổ dân phố...”.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, đến nay, các phường, xã đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tại địa phương mình. Đã có 138 đại biểu đại diện cho các ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị và nhân dân phát biểu với 160 nội dung cần trao đổi, đề nghị trả lời. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng có 11 nội dung; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có 12 ý kiến; về chế độ chính sách với cán bộ cơ sở có 34 ý kiến; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 39 ý kiến; về quản lý đô thị, quản lý đất đai có 22 ý kiến; về phát triển kinh tế - xã hội có 13 ý kiến; về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm có 13 ý kiến; về chính sách an sinh xã hội có 16 ý kiến; các ý kiến đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường, xã trực tiếp trao đổi, trả lời với các đại biểu thỏa đáng. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định đánh giá: Việc tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp phần quan trọng cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là tiền đề để thành phố làm cơ sở tổ chức tốt hội nghị đối thoại dự kiến diễn ra cuối tháng 10-2023.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định sẽ tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị đối thoại hàng năm, đối thoại chuyên đề, đối thoại giải quyết vụ việc, việc tổ chức thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

Trần Nhật Lộc
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nam ĐịnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com