Tác phẩm tham dự Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh: Thi đua học tập và làm theo Bác “trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân” 

09:22, 07/10/2023

Phòng An ninh nội địa là đơn vị nghiệp vụ an ninh với chức năng nhiệm vụ giúp Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động, khủng bố ở địa phương, đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh các vấn đề xã hội. 

Tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Nam Định
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Nam Định.

Giải pháp đồng bộ 

Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Phòng An ninh nội địa xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung hết sức quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác phải gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, khoá XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND), rèn luyện cán bộ, chiến sĩ (CB,CS).

Đảng ủy Phòng An ninh nội địa đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho 100% CB,CS tham gia học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm bằng nhiều hình thức phù hợp; chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể quần chúng; bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo được tổ chức thiết thực với phương châm và các khẩu hiệu hành động: “CB,CS Phòng An ninh nội địa chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; mỗi ngày làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, “CB,CS Phòng An ninh nội địa phát huy truyền thống Anh hùng, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “siết chặt kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “CB,CS Phòng An ninh nội địa đi báo việc, về báo công”. Theo đó, yêu cầu bí thư các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tu dưỡng của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hàng năm đều có bản cam kết nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và xếp loại thi đua. 

Thực hiện lời dạy của Bác, tập thể Phòng An ninh nội địa luôn đoàn kết, mưu trí, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, sẵn sàng cống hiến với lý tưởng “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thực hiện nghiêm Quy định nêu gương của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng; quy định những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ công an không được làm. Toàn bộ CB,CS, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ và học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua, là hạt nhân quy tụ, đoàn kết trong tập thể đơn vị. Phòng đã làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ chỉ huy, CB,CS trong quá trình sắp xếp mô hình tổ chức mới tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đội nghiệp vụ và của từng CB,CS. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thông qua việc kiểm điểm “tự phê bình và phê bình”, động viên CB,CS nâng cao nhận thức “tự soi, tự sửa”, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, phòng ngừa sai phạm. Để xây dựng tập thể vững mạnh, Phòng luôn coi trọng công tác tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; thực hiện nghiêm Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nam Định thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tụy với công việc, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong công tác, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phòng An ninh nội địa chúc mừng Đại Chủng viện Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel
Lãnh đạo phòng An ninh nội địa chúc mừng Đại Chủng viện Bùi Chu nhân dịp Lễ Noel.

Hiệu quả thiết thực

Nổi bật trong việc học tập, vận dụng đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh của CB,CS Phòng An ninh nội địa thời gian qua là công tác đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây mất an ninh trật tự. Bối cảnh tình hình an ninh quốc gia tiềm ẩn nhiều phức tạp, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi đặt ra nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh cần chủ động, kịp thời, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, CB,CS đơn vị đã đề cao tinh thần trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì nhân dân phục vụ, chủ động tích cực nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý. 

Phòng đã phối hợp tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo ngăn chặn hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật về hoạt động tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo; kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động lôi kéo người tham gia sinh hoạt các hội nhóm trái pháp luật tại địa bàn như “Đức chúa trời mẹ”, “Pháp luân công”,“Chân không”… Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, từng bước giải quyết ổn định hàng chục vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tăng cường lực lượng, phối hợp triển khai bảo đảm an ninh trật tự trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đấu tranh ngăn chặn nhiều trường hợp đối tượng xấu câu móc, mua chuộc, kích động nhằm gây phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương. 

Đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động trong và ngoài nước; các đối tượng cơ hội chính trị, đối tượng tham gia các hội, nhóm chống đối; phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, ngăn chặn kịp thời hoạt động tuyển lựa, phát triển lực lượng trong nội địa của các tổ chức phản động “Việt Tân”; “Hội AEDC”; “Triều đại Việt”; “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… và các hội nhóm “xã hội dân sự”. Phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa 29 đối tượng tham gia các tổ chức phản động trong và ngoài nước; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, chỉ đạo của các tổ chức phản động lưu vong với số đối tượng phản động trong nội địa. Năm 2021, đơn vị phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 1 đối tượng phản động, kịp thời răn đe, giáo dục các đối tượng khác.

Từ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, CB,CS trong đơn vị đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả về nhận thức và hành động. Các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành xuất sắc, luôn giữ vững danh hiệu thi đua đơn vị “Quyết thắng” và Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tập thể Phòng An ninh nội địa được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích học tập và làm theo Bác 5 năm 2016-2021. Năm 2023 được Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 Điều dạy CAND; UBND tỉnh tặng Bằng khen trong đợt thi đua Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định. Những phần thưởng cao quý đó chính là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước, của ngành và nhân dân đối với lực lượng An ninh nội địa Công an Nam Định.

Có được kết quả trên, bài học kinh nghiệm quan trọng là quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác về tinh thần “trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Mỗi CB,CS của đơn vị đã bám sát địa bàn cơ sở, bám dân, tiếp xúc nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng biện pháp giải quyết hiệu quả, từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn trọng điểm.

Để thực hiện tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và ngành tin tưởng, giao phó, thời gian tới, CB,CS Phòng An ninh nội địa tiếp tục nghiêm túc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”./.

Thượng tá Mai Đại Trưng 
Trưởng Phòng An ninh nội địa
Công an tỉnh Nam Định

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com