Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động

19:17, 17/10/2023

Kỳ 1: Kết quả từ thực tiễn

 

Tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là nền tảng hạt nhân chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong các hoạt động. Thực tiễn cho thấy, những đơn vị có tổ chức đảng sẽ phát huy được vai trò lãnh đạo tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, động viên người lao động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Cùng với đó, đội ngũ đảng viên luôn phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Với vị trí, tầm quan trọng đó, công tác phát triển Đảng luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh.

Công ty TNHH Viet Power (Hải Hậu) thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” từ đó phát hiện các nhân tố điển hình, tạo nguồn phát triển cho Đảng.
Công ty TNHH Viet Power (Hải Hậu) thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” từ đó phát hiện các nhân tố điển hình, tạo nguồn phát triển cho Đảng.

Trong quá trình hoạt động, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam giao và chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp đảng cho các cấp Công đoàn tỉnh và coi đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thông qua các phong trào, hoạt động công đoàn đã tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy năng lực, phẩm chất, đồng thời tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Điển hình như huyện Nghĩa Hưng, 5 năm qua, đã có 457 đoàn viên ưu tú được giới thiệu đi học lớp đối tượng Đảng, có 432 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Có được kết quả đó, các cấp công đoàn trong huyện đã tích cực phối hợp cùng với cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị tích cực bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ tại các công đoàn cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền, vận động phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó, các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 575 người cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 418 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, một số đơn vị có nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng trong 5 năm qua như: Các cấp công đoàn trong huyện Xuân Trường đã giới thiệu 684 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng để phát triển Đảng và đã có 427 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng…

Đồng chí Vũ Tất Thắng, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phát triển Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các văn bản về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, “Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới trong thời gian tới”; trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng trong cán bộ, công nhân viên, người lao động tại khối các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đặc biệt, trước thực trạng trong các khu công nghiệp (KCN) tập trung hiện có khoảng 47 nghìn lao động Việt Nam và khoảng gần 500 lao động người nước ngoài, năm 2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Quản lý các KCN tỉnh đã xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp số 01-QC/ĐUK-BQLCKCN, ngày 24-9-2021 về “Công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp thuộc các KCN tỉnh”. Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị doanh nghiệp tổ chức rà soát số đảng viên hiện có, nếu số lượng đảng viên đảm bảo theo quy định Điều lệ Đảng và tiêu chí thành lập tổ chức cơ sở đảng, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Nếu số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp chưa đảm bảo theo quy định Điều lệ Đảng và tiêu chí thành lập tổ chức cơ sở đảng, yêu cầu đảng viên chuyển đảng về Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh sinh hoạt. Với sự nỗ lực, phấn đấu của 2 cơ quan, đến nay công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bước đầu đạt được một số kết quả. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, đã thành lập tổ chức cơ sở đảng tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh gồm 9 đảng viên. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đã làm việc với lãnh đạo các công ty, tích cực tuyên truyền vị trí, ý nghĩa, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Youngone Nam Định có trên 100 đảng viên, hiện đã có tổ chức công đoàn cơ sở. Công ty TNHH PIM VINA của Hàn Quốc có 6 đảng viên, hiện đã có tổ chức công đoàn cơ sở. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển tổ chức đảng tại Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ban đã quyết định thành lập Chi bộ Doanh nghiệp các KCN với 5 đảng viên. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Ban về công tác giới thiệu quần chúng ưu tú làm việc trong doanh nghiệp các KCN của tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; rà soát các doanh nghiệp có đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú vận động làm thủ tục chuyển sinh hoạt về Chi bộ Doanh nghiệp KCN; báo cáo Đảng ủy hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nguyện vọng chính đáng của đảng viên, chuyển 1 đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ Doanh nghiệp KCN; phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Việc giới thiệu và đăng ký quần chúng học lớp đối tượng kết nạp đảng tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức cơ sở đảng đang có sức lan lỏa trong các doanh nghiệp thuộc KCN của tỉnh. Đến nay, đã có 45 quần chúng ở các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh đăng ký dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Với sự nổ lực của các cấp Công đoàn trong tỉnh, trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng hơn 8.900 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Riêng năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được gần 1.700 đoàn viên, CNLĐ ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng CSVN.

(Còn nữa)
Bài và ảnh:
Lam Hồng - Ngọc Linh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com