Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

08:37, 27/11/2023

Những năm qua, Trường Chính trị Trường Chinh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng chính sách, tư vấn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ĐT
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Va trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trường Chính trị Trường Chinh đặt mục tiêu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2025 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Trường Chính trị Trường Chinh nỗ lực triển khai, thực hiện tốt các tiêu chí; trong đó đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường được xác định là lực lượng nòng cốt, chủ thể trung tâm của sự phát triển; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi năng lực, nghiệp vụ giảng dạy, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị Trường Chinh cho biết: Từ năm 2020 đến nay, nhà trường đã tổ chức đào tạo 23 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (nay là trung cấp lý luận chính trị); mở nhiều lớp bồi dưỡng gồm: 6 lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, 26 lớp ngạch chuyên viên, 33 lớp cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã, 22 lớp đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, 2 lớp cấp ủy cơ sở, 9 lớp bồi dưỡng cán bộ thuộc diện huyện ủy, thành ủy quản lý. Ngoài ra nhà trường còn phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ cơ sở và các chương trình bồi dưỡng khác. Học viên các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hầu hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thậm chí có cả cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; yêu cầu ngày càng cao cả về lý luận và thực tiễn. Trước yêu cầu đó, từng cán bộ, giảng viên đều nỗ lực tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và tích cực tham gia các hoạt động bổ trợ giảng dạy. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Nhà trường hiện có 44 cán bộ, viên chức; trong đó có 1 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 5 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh; 28 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương, 18 giảng viên chính. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường cơ bản đảm bảo các yêu cầu về các loại văn bằng, chứng chỉ khác đáp ứng theo quy định đối với từng chức danh, vị trí việc làm như chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chỉ đạo các khoa tập trung đổi mới công tác giảng dạy, chú trọng sinh hoạt chuyên môn, trao đổi nghiệp vụ, thao giảng, hội giảng, đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục. Hầu hết bài giảng của các giảng viên đã đáp ứng yêu cầu, nhiều bài giảng được đánh giá cao. Từ năm 2020 đến nay có 48 lượt cán bộ, giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường; 4 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị”; 1 giảng viên đạt giải Nhất hội thi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang cấp toàn quân; 1 giảng viên đạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng trưởng thành đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy. Học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại trường phần lớn đều được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đánh giá tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.


Giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.ĐT
Giảng viên Trường Chính trị Trường Chinh tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Cùng với giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường những năm qua có những chuyển biến tích cực. Cán bộ, giảng viên được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học thông qua việc chủ động đề xuất, tham mưu và trực tiếp tham gia các đề tài khoa học cấp tỉnh, hội thảo khoa học cấp tỉnh và tương đương; nghiên cứu viết, biên tập, xuất bản sách, bài viết đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Các công trình khoa học cấp cơ sở cũng được thực hiện bài bản, đảm bảo tính khoa học. Tính từ năm 2020 đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đảm nhiệm 3 đề tài khoa học cấp tỉnh, trong đó 1 đề tài đã nghiệm thu năm 2021; thực hiện 9 đề tài cấp trường, 22 hội thảo cấp trường; tham gia tổ chức 6 hội thảo cấp tỉnh… Qua thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường không những dần trưởng thành về chuyên môn, có góc nhìn thực tiễn một cách toàn diện, đa chiều mà còn giúp đội ngũ củng cố được mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tạo ra sản phẩm nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn bước đầu có giá trị trong tham mưu, cung cấp các luận cứ khoa học để tỉnh nghiên cứu giải quyết các vấn đề mới thực tiễn đang đặt ra.

Theo đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Trường Chính trị Trường Chinh phấn đấu đạt chuẩn mức độ 1 vào năm 2025 và đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, nhà trường cần thực hiện đầy đủ 6 nhóm tiêu chí lớn với khoảng 70 tiêu chí thành phần liên quan. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương; sự nỗ lực vươn lên từ nội bộ nhà trường, đến nay các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức độ 1 đã được Trường Chính trị Trường Chinh thực hiện đạt khoảng hơn 60%; nhiều tiêu chí khó đang được tập trung triển khai, thực hiện trong thời gian tới để phấn đấu về đích đúng thời hạn đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com