Giải pháp tạo nguồn, phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên - Kỳ I: Thực tiễn phát triển đảng viên trong HSSV

18:44, 22/11/2023

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp những học sinh, sinh viên (HSSV) ưu tú vào Đảng. Trong “Di chúc”, Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua việc phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng từ nguồn thanh niên, HSSV ưu tú luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, góp phần bổ sung nguồn sinh lực mới cho tổ chức Đảng cơ sở.

Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo và các thầy, cô giáo chúc mừng em Trần Đình Đức, chi đoàn 12A4, đoàn viên ưu tú của trường được kết nạp Đảng tháng 5-2023.
Bài và ảnh: Minh Thuận
Chi bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo và các thầy, cô giáo chúc mừng em Trần Đình Đức, chi đoàn 12A4, đoàn viên ưu tú của trường được kết nạp Đảng tháng 5-2023. 

Kỳ I: Thực tiễn phát triển đảng viên trong HSSV

Quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) luôn chú trọng công tác phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng, quan tâm lựa chọn những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, HSSV tại khối các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Các tổ chức đảng khối trường luôn coi trọng xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc phát triển Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng thông qua các hoạt động phong trào thi đua được tổ chức tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV có nhiều cơ hội rèn luyện, tham gia các hoạt động phong trào quần chúng để phát hiện đối tượng đoàn viên ưu tú, là nguồn để giới thiệu cảm tình Đảng cho chi bộ; có kế hoạch cử quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng... Một số cấp ủy cơ sở đảng khối trường đã chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngay tại trường dành cho đối tượng kết nạp Đảng như: Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã mở 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 6 lớp dành cho HSSV với tổng số 625 quần chúng ưu tú theo học. 

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thì công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho HSSV phấn đấu vào Đảng ngày càng đẩy mạnh, qua đó tạo khí thế sôi nổi trong học tập, rèn luyện của HSSV trong các nhà trường. Thời gian qua, Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Nam Định) luôn tích cực, chủ động, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên được cống hiến, thể hiện, từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, các phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực, như: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào “Học sinh 3 tốt”, Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo đã tạo môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phấn đấu, cống hiến. Nhiều đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại một số trường THPT trong tỉnh như: THPT Nguyễn Khuyến, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Đoàn các trường đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nhiều hoạt động bổ ích, sáng tạo, nhiều sân chơi, hoạt động giáo dục đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sở trường, năng lực học sinh, tạo cho các em nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển năng lực, bản lĩnh. Đặc biệt là những năm học chịu tác động, ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch COVID, Đoàn các trường THPT luôn chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa cho đoàn viên; thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”; tích cực tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thường xuyên duy trì mô hình các lớp học trực tuyến bồi dưỡng các bài học lý luận chính trị, tăng cường tuyên truyền pháp luật an ninh mạng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, góp phần định hướng nhận thức đúng đắn cho đối tượng đoàn viên, thanh niên ưu tú. Các hoạt động phong trào, chương trình đồng hành cùng thanh niên học tập, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, các sân chơi, hội thi, cuộc thi các cấp luôn được tổ chức Đoàn trường quan tâm, đồng hành, bồi dưỡng cho đoàn viên ưu tú trong suốt quá trình rèn luyện, phấn đấu, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn viên trẻ có cơ hội cống hiến và trưởng thành. 

Để xem xét kết nạp quần chúng là HSSV khối các trường THPT, đại học, cao đẳng vào Đảng, các cấp ủy Đảng đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, chủ động xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình xét kết nạp Đảng và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm; lấy kết quả học tập, lao động, rèn luyện và kết quả hoạt động ngoại khóa trong các phong trào thi đua, sự tín nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại đơn vị làm cơ sở đánh giá, xét kết nạp vào Đảng. 

Với nhiều giải pháp thiết thực, công tác kết nạp đảng viên là HSSV ở một số đơn vị có sức lan tỏa và đạt kết quả tích cực. Số lượng và chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên. Trong số 206 đảng viên là HSSV các trường THPT, đại học, cao đẳng kết nạp trong 10 năm qua (2013-2023), năm 2020 kết nạp được 52 đảng viên; năm 2021 kết nạp 52 đảng viên; năm 2022 kết nạp 60 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2023 kết nạp 37 đảng viên. 

Công tác tạo nguồn, phát triển Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên là HSSV đã và đang được cấp ủy các tổ chức đảng ở các nhà trường quan tâm, là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.

(còn nữa)
Bài và ảnh: Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com