Chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2024-2025

07:20, 01/04/2024

Theo lộ trình, năm học 2024-2025, Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai thực hiện đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Toàn tỉnh, dự kiến cấp tiểu học có 227 trường, 978 lớp 5 với trên 34 nghìn học sinh; bậc THCS có 226 trường, 743 lớp 9 với trên 28.300 học sinh; bậc THPT có 57 trường, 472 lớp 12 với gần 21 nghìn học sinh. Thời điểm này, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình.

Cô và trò Trường THCS Đồng Sơn (Nam Trực) trong một giờ học.
Bài và ảnh: Minh Thuận
Cô và trò Trường THCS Đồng Sơn (Nam Trực) trong một giờ học. 

Toàn ngành đang phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội tại địa phương và cộng đồng dân cư trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới giáo dục. Sở GD và ĐT đã ban hành các văn bản kịp thời, đúng quy định để tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh. Thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ nhằm khắc phục tình trạng không cân đối giáo viên ở một số trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng điều kiện để thực hiện. Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời quán triệt trong đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh về chương trình, các môn học trong năm học mới. 

Các huyện, thành phố tiếp tục đầu tư, kết hợp các nguồn xã hội hóa của nhà trường để tu bổ, xây mới phòng học, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập và trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đảm bảo các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018 trong năm học mới. Hiện toàn tỉnh có 13.155/13.423 phòng học kiên cố ở các cấp học (chiếm tỷ lệ 98%); 534/595 thư viện trường học (từ tiểu học tới THPT) đạt chuẩn. Khối tiểu học 100% lớp, khối THCS có 85,62% lớp, khối THPT có 92,74% lớp được trang bị phương tiện, thiết bị kết nối internet phục vụ khai thác học liệu số, bài giảng điện tử. Khối tiểu học hiện có 96,03% trường đạt chuẩn quốc gia, khối THCS có 97,34% trường đạt chuẩn quốc gia, khối THPT có 91,1% trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Ở tất cả các cấp học, bậc học, các khối phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị đều có trang thiết bị đi kèm đạt yêu cầu theo quy định. Thư viện trường, thư viện lớp đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiện tại, các CSGD trong tỉnh vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, vừa tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hóa, hiện đại hoá phục vụ việc dạy học. Trong đó đặc biệt tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thực hành, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ, nâng tỷ lệ phòng kiên cố ở các ngành học, cấp học; tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, lớp học và các điều kiện khác phục vụ việc dạy và học Chương trình GDPT 2018 trong năm học tới.

Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, Sở GD và ĐT chỉ đạo các CSGD lên kế hoạch tập huấn cho đội ngũ CBQL, giáo viên các nhà trường và tổ chức thực hiện bồi dưỡng 9 mô đun theo Chương trình GDPT 2018, tập huấn hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa (SGK), tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học/hoạt động giáo dục đối với từng khối lớp, tập huấn triển khai giáo dục STEM gắn với Chương trình GDPT 2018, tập huấn nâng cao về triển khai thực hiện Chương trình; trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức dạy học các môn mới. Sau tập huấn, các nhà trường tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn và áp dụng vào dạy học phù hợp thực tiễn. 

Về công tác lựa chọn SGK, Sở GD và ĐT đã ban hành Kế hoạch số 126/2024/KH-SGDĐT về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28-12-2023 của Bộ GD và ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong CSGD phổ thông; tổ chức tập huấn nội dung Thông tư 27 cho CBQL các Phòng GD và ĐT, các trường THPT; chỉ đạo các đơn vị thông báo công khai danh mục SGK các khối lớp 5, lớp 9, lớp 12 được Bộ GD và ĐT phê duyệt sử dụng trong CSGD phổ thông từ năm học 2024-2025; đã phối hợp các nhà xuất bản, các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo giới thiệu SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 cho CBQL, giáo viên dự kiến dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025 trong tháng 2-2024. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cung cấp các đường link đọc sách, bản mẫu SGK, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đề xuất lựa chọn SGK theo quy định; chỉ đạo các Phòng GD và ĐT huyện, thành phố, các trường THPT triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12. Các trường học đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn SGK lớp 5, 9, 12 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025. Các tổ chuyên môn nhà trường tổ chức họp thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK của tỉnh; bỏ phiếu kín lựa chọn; báo cáo hiệu trưởng nhà trường danh mục SGK do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Nhà trường tổ chức họp, thảo luận và đánh giá các SGK trên cơ sở danh mục do tổ chuyên môn đề xuất; bỏ phiếu kín lựa chọn một SGK/môn học... Công tác tổ chức đề xuất lựa chọn SGK sử dụng từ năm học 2024-2025 từ cấp trường, cấp Phòng GD và ĐT đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 2 và tháng 3-2024. Việc tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và danh mục SGK được các CSGD lựa chọn; kết quả điều chỉnh, bổ sung danh mục SGK của các CSGD sẽ được gửi về Sở GD và ĐT trước ngày 10-4-2024. Từ kết quả lựa chọn đó, Sở GD và ĐT xây dựng báo cáo, tổng hợp danh mục SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 được các CSGD lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách có số trường lựa chọn từ cao xuống thấp chuyển tới các Hội đồng lựa chọn SGK của tỉnh. Các Hội đồng tổ chức họp, phân tích, đánh giá quá trình tổ chức và kết quả đề xuất lựa chọn SGK của các CSGD, sự phù hợp của các sách với địa phương, các CSGD; thảo luận nhận xét, đánh giá các SGK (trong danh mục sách đã được Bộ GD và ĐT phê duyệt), đặc biệt lưu ý đối với sách có nhiều CSGD đề xuất; tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn, sau đó báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định lựa chọn các SGK theo danh mục để sử dụng trong các CSGD phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học tới.

Năm học 2024-2025, Chương trình GDPT 2018 sẽ hoàn thành lộ trình triển khai ở tất cả các khối lớp, từ lớp 1 đến lớp 12. Với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, sự quyết tâm của các cấp chính quyền, toàn ngành GD và ĐT, sự ủng hộ của toàn xã hội, nỗ lực từ mỗi cán bộ, giáo viên và truyền thống thành tích giáo dục của tỉnh, kỳ vọng việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh sẽ đạt hiệu quả cao./.

Bài và ảnh: Minh ThuậnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com