Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 13)

19:27, 31/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 18: Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh Nam Định, quy định kinh phí thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau:

a) Ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành. 

b) Ngân sách Trung ương hỗ trợ một lần cho địa phương nhận hỗ trợ bổ sung cân đối ngân sách với định mức 20 tỷ đồng cho mỗi đơn vị hành chính cấp huyện giảm và 500 triệu đồng cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã giảm để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Câu hỏi 19: Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có tác động gì đối với cá nhân, tổ chức? Việc giải quyết được tiến hành như thế nào? 

Trả lời: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sẽ tăng diện tích tự nhiên và quy mô dân số ở đơn vị hành chính mới làm cho công tác quản lý địa giới hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức tại địa phương nhiều hơn. Trong giai đoạn đầu và sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính thì sẽ ảnh hưởng nhất định trong quá trình người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác; người dân và các doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi nhiều giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới. 

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

(Còn nữa)
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com