Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 11)

20:05, 29/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 16: Phương án sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính như thế nào?

Trả lời: Theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025, việc sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện như sau:

1. Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; trên cơ sở đề xuất phương án sắp xếp trụ sở của các địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà roát, lập danh sách và dự kiến phương án đối với trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý kèm theo đề án. 

2. Các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có đơn vị trực thuộc trên địa bàn cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thì lập danh sách và dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng thì chuyển giao cho UBND tỉnh để thực hiện sắp xếp, quản lý, sử dụng theo nhu cầu của địa phương. 

3. Trong thời gian 03 năm kể từ ngày có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì phải hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị tại đơn vị hành chính sau sắp xếp.

 (Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com