Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2023

13:59, 01/06/2023

Sáng 1-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết vụ mùa, vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.

Vụ mùa, vụ đông năm 2022, toàn tỉnh gieo cấy 72.002ha, trong đó có 465ha sản xuất hạt giống lúa lai F1. Năng suất lúa bình quân đạt 52,89 tạ/ha, tăng 0,89 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 380.854 tấn, tăng 644 tấn so với vụ mùa năm 2021. Diện tích cây vụ đông đạt 9.603ha, tăng 161ha so với vụ đông năm 2021, trong đó có 1.125ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Các địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai hiệu quả mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp... 

Bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, kế hoạch vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy 71.800ha; Phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng lớn sản xuất lúa hàng hóa quy mô từ 30ha/mô hình. Các địa phương trồng 8.500ha cây màu vụ hè thu; phấn đấu diện tích trồng cây vụ đông từ 10 nghìn ha trở lên, trong đó có 1.500ha trên đất 2 vụ lúa.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, các địa phương tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nghiêm kế hoạch cơ cấu giống. Chủ động xây dựng kế hoạch gieo cấy vụ mùa gắn với sản xuất vụ đông; xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ, vùng trồng chủ động tưới tiêu, hạn chế rủi ro. Thực hiện tốt các biện pháp thủy lợi và phòng, chống thiên tai; chỉnh trang đồng ruộng; chủ động phương án phòng, chống úng. Quan tâm xây dựng các mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trong vụ mùa, vụ đông. Tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Văn Đại BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com