Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: “Tiếp lửa” học và làm theo Bác (Kỳ I)

07:42, 01/06/2023

Thời gian qua, Ban TVTU đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Các đại biểu xem trưng bày các bài viết đoạt giải, chất lượng cao tham gia Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.
Bài và ảnh: Văn Trọng
Các đại biểu xem trưng bày các bài viết đoạt giải, chất lượng cao tham gia Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. 

Kỳ I: Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban TVTU đã chủ động ban hành kế hoạch toàn khoá, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khoá, chuyên đề hàng năm với nhiều đổi mới. Việc tổ chức học tập chuyên đề theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở đã mở rộng đối tượng học tập, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Cùng với việc tổ chức thực hiện, Ban TVTU chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chế độ giao ban, hội họp; mở rộng dân chủ trong lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung đưa vào quy chế, quy trình làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đặc biệt tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các huyện, thành phố để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân như: Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, không để phát sinh vi phạm mới; triển khai đồng bộ, kịp thời các chế độ chính sách. 

Để việc làm theo Bác có hiệu quả, Ban TVTU tiếp tục mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát động đợt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với việc học chuyên đề hàng năm. Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân”. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các huyện, thành phố; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Ban TVTU đã thành lập 5 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 10 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh; thành lập 10 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban TVTU làm trưởng đoàn, kiểm tra 6 tổ chức đảng, 11 đảng viên... Bên cạnh đó, Ban TVTU tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định số 1399-QĐi/TU, ngày 19-3-2020 về “sự lãnh đạo của Ban TVTU đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng”. Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định. Từ năm 2021 đến nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố, điều tra, xét xử 36 vụ án tham nhũng trên địa bàn. 

Điểm nhấn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở tỉnh ta thời gian qua là Ban TVTU đã tập trung triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023) nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa như: tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh, vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến; hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”. Điển hình là Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” đã tạo hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ trong học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả sau hơn 3 tháng phát động Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được tổng số 280.017 bài dự thi. Các bài dự thi đều là những tác phẩm rất tâm huyết của các tác giả thể hiện lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào đối với Bác Hồ kính yêu của người dân Nam Định đã được đón Bác 5 lần về thăm. Đồng thời phản ánh sinh động những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc học và làm theo Bác cũng như những thành tựu nổi bật của tỉnh trong những năm qua. Cùng với thành công của Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả các hoạt động thiết thực như: Tỉnh Đoàn Nam Định tổ chức tổ chức chương trình Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 và tọa đàm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; “Sinh hoạt dưới cờ - Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát. Thành phố Nam Định phát động các phong trào thi đua 100 ngày đêm hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định với các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn... Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học và làm theo Bác trong công tác, học tập, lao động sản xuất; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình người tốt, việc tốt tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Với việc thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đổi mới và sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm về việc học và làm theo Bác, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(Còn nữa)
Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com