Tác phẩm tham dự giải báo chí búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: "Lấy dân làm gốc" trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Giao Tiến

18:20, 23/10/2023

Giao Tiến là xã đầu tiên của huyện Giao Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về sản xuất năm 2022. Sản xuất được tổ chức lại khoa học, phù hợp với kinh tế thị trường, đảm bảo hài hòa giữa sản xuất và tiêu thụ; nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực giữa nông nghiệp với công nghiệp, thương mại dịch vụ phát huy sự năng động của người dân và kinh tế địa phương.

Đóng gói dưa lê chuẩn bị xuất bán tại hợp tác xã nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc xã Giao Tiến (Giao Thủy). (ảnh: Do cơ sở cung cấp)

Đóng gói dưa lê chuẩn bị xuất bán tại hợp tác xã nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc xã Giao Tiến (Giao Thủy). 

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Sau 2 năm nỗ lực xây dựng NTM kiểu mẫu về sản xuất, xã Giao Tiến đã xây dựng thành công mã số vùng trồng, chuỗi liên kết tiêu thụ cho sản phẩm chủ lực là lúa BT7 quy mô cánh đồng lớn 50ha với trên 1.000 hộ dân tham gia. 4 hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp của xã đã phát huy vai trò tích cực trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi tạo giá trị ổn định cho trên 5.000 tấn thóc, 300 tấn khoai tây, 1.200 tấn rau màu…; đồng thời xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao gồm cà rốt, củ cải, khoai tây, súp lơ xanh, cà chua hồng và vịt trời thương phẩm. Những sản phẩm OCOP nhanh chóng lan tỏa qua các kênh thương mại điện tử đến các cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể, trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Ngoài sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, ngành nghề nông thôn cũng từng bước phát triển bền vững với gần 500 cơ sở kinh doanh dịch vụ; trên 60 cơ sở chế biến nông sản (làm miến, sản xuất bánh, kẹo, giò, nem); 2 doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp và gạch xây dựng; Công ty TNHH Giầy da Nice Power và Công ty TNHH Dệt may Thiên Nam đầu tư nhà máy sản xuất trên địa bàn, thu hút trên 2.000 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 74,8 triệu đồng (cao hơn gần 10 triệu đồng so với trước khi xây dựng NTM nâng cao), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,7%, tỷ lệ người dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 96,83%. Xã đã huy động được 346 tỷ đồng tập trung xây mới, sửa chữa các trường học; kiên cố kênh mương, cải tạo nhà văn hóa thôn xóm; nhân dân hiến 6.900m2 đất nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đường giao thông.

Ngay sau khi UBND tỉnh và huyện Giao Thủy ban hành quyết định phê duyệt đề án xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, BCH Đảng bộ xã đã họp triển khai thực hiện nhiệm vụ; rà soát đánh giá mức độ đạt được của từng chỉ tiêu trong 4 nhóm tiêu chí và thống nhất chọn tiêu chí sản xuất để xây dựng kiểu mẫu (nổi trội) với phương châm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phát huy thế mạnh của địa phương và không còn hộ nghèo. 

Để quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, chính quyền xã đã xây dựng nghị quyết và kế hoạch, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu; kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu từ xã đến thôn, xóm; phổ biến quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các nguồn lực cho xây dựng NTM. Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo, phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó, có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn trong quá trình xây dựng NTM. Đảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thường xuyên tổ chức các hội nghị thông báo, công khai quy hoạch và Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu của xã để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tạo sự đồng thuận thống nhất giữa Đảng với nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM được các tổ chức, đoàn thể chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Riêng đối với tiêu chí sản xuất, Đảng bộ, chính quyền xã đã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, khuyến khích tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết. Trong đó, duy trì, mở rộng vùng sản xuất tập trung đối với cây trồng chủ lực của xã, tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh và thị trường ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân; chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn luân canh 3 vụ/năm; ứng dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, vừa đảm bảo nhanh, đều, kịp thời, vừa an toàn cho người sản xuất và môi trường.

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất máy xây dựng tại Công ty TNHH Quyết tiến, xã Giao Tiến (Giao Thủy).
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất máy xây dựng tại Công ty TNHH Quyết tiến, xã Giao Tiến (Giao Thủy).

Ngoài ra, phát động nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ. Để hỗ trợ nhân dân chuyển đổi làm ăn, xã quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia mở mang, nhân cấy phát triển các ngành nghề phụ phù hợp với điều kiện của địa phương để tạo thêm thu nhập cho người dân. Ban Nông nghiệp xã tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, quy trình kỹ thuật thâm canh tiến bộ cho năng suất hiệu quả cao vào sản xuất; triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn giúp và hỗ trợ người dân xây dựng sản phẩm OCOP, đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm và cấp mã vùng trồng.

Đối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, xã tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân mở rộng sản xuất và tập trung cải cách hành chính, thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Qua đó, nhân dân trong xã đã đồng tình hưởng ứng, tham gia hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động chỉnh trang nhà văn hóa, làm đẹp đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi khác và hăng hái tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, dịch vụ thương mại.

Đồng chí Cao Xuân Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chưa bao giờ tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm giàu cho mình, cho xã lại phát triển như hiện nay. Dưới sự định hướng của Đảng ủy, UBND xã và các tổ chức hội, đoàn thể, thanh niên có phong trào khởi nghiệp sáng tạo; Hội Nông dân có phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi; Hội Phụ nữ thi đua sáng tạo khởi nghiệp… tất cả cùng hướng về mục tiêu nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị nông sản. Qua đó đã có nhiều gương tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Quyết Thắng; HTX Nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc; cơ sở sản xuất miến dong Tiến Đạt xóm 8; cơ sở sản xuất bánh kẹo của gia đình ông Vũ Văn Nghiêu, Lê Văn Doanh, xóm 4… Đặc biệt HTX Nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc thí điểm thành công việc ứng dụng công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay cho toàn bộ diện tích lúa của xã. Trong vòng 2 năm, xã đã xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP, cho thấy sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm của người dân trong đổi mới sản xuất.

“Lấy dân làm gốc”, đặt mục tiêu lợi ích của nhân dân lên trên hết trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao không chỉ giúp Giao Tiến thành công trong xây dựng NTM kiểu mẫu mà còn là bài học kinh nghiệm hữu ích đối với các địa phương khác. Hiện, xã đang tiếp tục khuyến khích người dân thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; tiếp tục phát triển và nâng cấp sản phẩm OCOP./.

Bài và ảnh: Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com