Ý Yên phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

08:21, 08/12/2023

Việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở Ý Yên thời gian qua đã phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua đó đã phát huy dân chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Làng quê xã Yên Phong.
Làng quê xã Yên Phong.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Ý Yên đã thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản dự thảo báo cáo chính trị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp và cấp trên; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền trong huyện chú trọng việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Định kỳ hàng năm, UBND các cấp gửi dự thảo các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng văn bản theo quy định. 

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước, trong và sau các kỳ họp thường kỳ được thực hiện dân chủ, công khai, thẳng thắn. Các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc đã được các đại biểu tiếp thu, kịp thời chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, MTTQ cấp huyện, cấp xã đã chủ trì phối hợp tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; 6 cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh; 33 cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND huyện; 93 cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND xã để cử tri đề xuất tâm tư, nguyện vọng với Quốc hội và HĐND các cấp; tổng hợp trên 2.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền huyện Ý Yên tiếp tục phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên ban hành Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành quyết định quy định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tạo cơ chế để hoạt động góp ý của Mặt trận được hiệu quả hơn. Ở cấp huyện, đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp công dân 2 lần/tháng. Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân khi cần thiết. Ở cấp xã, 100% các xã, thị trấn có phòng tiếp dân, bố trí cán bộ tiếp dân, xây dựng và thực hiện lịch tiếp dân hàng tuần. Từ năm 2013 đến nay, người đứng đầu cấp huyện đã tổ chức trên 40 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân; các xã, thị trấn đã tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại trực tiếp với công dân. Cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội hướng dẫn việc góp ý tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 218-QĐ/TW, phối hợp điều tra nắm bắt dư luận xã hội, tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền.

Với những giải pháp tích cực đã tạo chuyển biến rõ nét cho việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện Ý Yên. Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã tiếp thu trên 10 nghìn lượt ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Nội dung góp ý chủ yếu là dự thảo Văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; dự thảo các đề án, chương trình, chỉ thị, nghị quyết, quy chế,... của cấp ủy liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; các dự thảo Luật, Luật sửa đổi, bổ sung, các văn bản của HĐND, UBND các cấp liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, việc thực hiện cải cách hành chính; hoạt động của các cơ quan Nhà nước… Những ý kiến phản ánh, góp ý của nhân dân cơ bản đều được các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp nhận, xem xét, xử lý cụ thể; đồng thời, công khai phản hồi kết quả giải quyết bằng nhiều hình thức như trả lời trực tiếp, qua văn bản... để nhân dân biết và gửi cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 218-QĐ/TW. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hơn nữa tính chủ động trong việc đề nghị cấp ủy, chính quyền cung cấp dự thảo các văn bản dự kiến ban hành để tham gia góp ý xây dựng; đồng thời, thực hiện nghiêm việc tham gia góp ý đối với đảng viên, tổ chức Đảng và cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và người dân; chủ động phối hợp trong việc tổ chức đối thoại; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com