Nam Định: Bứt phá vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

19:30, 06/12/2023

Nam Định, một tỉnh nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng, đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử trong việc phát triển nông thôn mới.

Không chỉ dừng lại ở những tiêu chí hình thức, Nam Định đã và đang hiện thực hóa giấc mơ về một nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu, nơi sự phát triển cảnh quan và đời sống văn hóa xã hội đi đôi với việc phổ biến và áp dụng các quy định pháp luật một cách hiệu quả.

Nam Định: Bứt phá vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Nam Định: Bứt phá vững chắc trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Công tác đề xuất và thực hiện mục tiêu đề ra

Từ năm 2021-2023, tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU với mục tiêu đầy tham vọng: tái cấu trúc nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tiệm cận với khu vực đô thị. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung vào công tác tuyên truyền nhằm nhấn mạnh vai trò của việc phổ biến pháp luật đối với việc thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới(NTM).

Tỉnh ủy Nam Định đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 06-NQ/TU thông qua việc ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 22/7/2021 nhằm chú trọng việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết. Các nguồn lực đã được huy động một cách đồng bộ và hiệu quả với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Cụ thể, việc quán triệt và triển khai nghị quyết đã được tỉnh tiến hành một cách bài bản và khoa học thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt tại các cấp từ tỉnh đến cơ sở, và đã nhận được sự đồng lòng từ người dân. Điều này được thể hiện qua việc Nam Định đã vượt qua mục tiêu đề ra với 92,65% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9,57% số xã đạt chuẩn kiểu mẫu, một bước tiến đáng kể so với kết quả từ trước tới nay.

Đồng thời, các chính sách hỗ trợ từ các Nghị quyết cấp tỉnh như Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu cũng như việc đầu tư cải thiện hạ tầng, giáo dục và y tế đã thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu này. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được thực hiện một cách có hệ thống và liên tục thông qua nhiều kênh truyền thông khác nhau từ hội nghị, hội thảo đến các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đảm bảo rằng từng người dân đều hiểu và thực hiện đúng theo pháp luật, từ đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng tại Nam Định. Sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và người dân đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho người dân nông thôn.

Những thành tựu nổi bật

Sự phát triển nhanh chóng và bền vững của tỉnh Nam Định trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu đã tạo nên một bức tranh kinh tế - xã hội đầy màu sắc và hứa hẹn. Qua hơn hai năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, tỉnh Nam Định đã ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong việc hiện thực hóa giấc mơ nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Cụ thể, đến tháng 7 năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã lên tới 92,65% với 189 xã, thị trấn được công nhận, vượt xa mục tiêu đề ra. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi và quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.Đây không chỉ là thành quả của việc đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn là minh chứng cho sự nâng cao về mặt chất lượng cuộc sống, môi trường sống, giáo dục và y tế trên toàn Nam Định.

Đáng chú ý, hạ tầng giao thông đã nhận được sự chú trọng đặc biệt, với việc đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng từ năm 2021 đến năm 2023 để cải tạo và nâng cấp, đảm bảo kết nối thông suốt từ nông thôn đến đô thị. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm nông nghiệp mà còn cho giao lưu văn hóa, mở rộng cánh cửa hội nhập và phát triển.

Trong bối cảnh đó, đời sống dân cư đã chứng kiến những thay đổi tích cực. Các chương trình như xây dựng nhà ở, cải thiện khuôn viên gia đình và phát triển nơi công cộng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hướng tới mục tiêu “nông thôn mới - cuộc sống mới”. Môi trường sống xanh - sạch - đẹp được cải thiện qua các chính sách như Nghị quyết số 74/2023/NQ-HĐND, khích lệ người dân tham gia vào việc phân loại và xử lý rác thải, trồng cây và tạo cảnh quan xanh mát.

Kinh tế nông nghiệp cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ với thu nhập thực tế của người dân nông thôn tại Nam Định đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm vào năm 2022. Điều này là kết quả của sự chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, được hỗ trợ bởi các chính sách từ Trung ương và địa phương.

Không dừng lại ở đó, văn hóa và giáo dục đã trở thành những trụ cột quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, và các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, minh chứng cho sự đầu tư vào chất xám và tương lai của tỉnh.

Nhìn chung, tất cả những thành tựu này là kết quả của việc triển khai quyết liệt và sáng tạo Nghị quyết số 06-NQ/TU và các kế hoạch chiến lược, thể hiện sự quản lý chiến lược hiệu quả của tỉnh trong việc hướng đến một mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Nam Định không chỉ xây dựng nông thôn mới (NTM) về mặt hình thức mà còn hướng tới việc cải thiện bản chất của cuộc sống nông thôn, đặt nền móng vững chắc cho một tương lai thịnh vượng và phát triển bền vững.

Hướng tới năm 2025, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu để hầu hết các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Hướng tới năm 2025, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu để hầu hết các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Hướng tới năm 2025, tỉnh Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu để hầu hết các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cùng với đó là việc nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 25%, và ít nhất một nửa số huyện của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thậm chí từ 1 đến 3 huyện đạt chuẩn kiểu mẫu.

Theo lộ trình đã đề ra, Nam Định không chỉ tập trung vào việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao mà còn hướng đến việc xây dựng và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng đến việc cải thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có, đặc biệt là các hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, trường học, y tế, nước sạch, và môi trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đồng thời đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với nền nông nghiệp hàng hóa. Nam Định cũng không ngừng nỗ lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là một yếu tố quan trọng.

Đối với văn hóa, giáo dục, và y tế, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của quê hương. Bên cạnh đó, Nam Định cũng tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhằm xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, tỉnh đang nỗ lực nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Cuối cùng, để đảm bảo hiệu quả của các chương trình này, tỉnh Nam Định sẽ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, và đánh giá việc thực hiện, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong quá trình thực hiện.

Có thể thấy, những nỗ lực này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội mà còn nhấn mạnh vai trò của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân có thể hiểu và thực hiện đúng các chính sách, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhìn chung, sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Nam Định trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) là một minh chứng cho thấy việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế-xã hội luôn đi đôi với việc cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Nam Định đang từng bước viết nên một chương mới, một bản hùng ca mới về sự phát triển của nông thôn Việt Nam. Điều này càng được củng cố thông qua việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật, giúp người dân hiểu rõ hơn về các quy định, chính sách, từ đó có thể tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM) trên toàn tỉnh.

Theo baophapluat.vnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com