Hải Hậu chú trọng tuyên truyền  lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống

08:46, 24/10/2023

Với lịch sử hơn 500 năm, Hải Hậu giàu truyền thống văn hoá, cách mạng với 4 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, 44 năm liên tục là điển hình văn hoá, thông tin cấp huyện của cả nước. Những năm qua, huyện Hải Hậu luôn chú trọng công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng hệ thống tư liệu đầy đủ, phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, là động lực quan trọng cho sự phát triển của huyện.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu.
Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục sưu tầm, biên soạn và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương; sưu tầm, chỉnh sửa, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã, thị trấn và lịch sử truyền thống các ngành đến năm 2020. Quá trình thực hiện lịch sử Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên liên hệ với các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện nhằm sưu tầm, khai thác nguồn tư liệu quý bổ sung, hoàn chỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cho các xã, thị trấn, đơn vị và giúp đỡ các địa phương trong khâu sưu tầm tư liệu tại các cơ quan cấp trên. Đảng bộ huyện và đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ; luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kỹ thuật để công chức, viên chức tham gia nghiên cứu, góp ý xây dựng lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục sưu tầm, chỉnh lý, viết bổ sung lịch sử địa phương, ngành từ thời mở đất, thành lập ngành đến năm 2020. 

Từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cùng với sự tham gia tích cực của các nhân chứng lịch sử, công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử các đảng bộ trên địa bàn huyện Hải Hậu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo và thông qua kế hoạch viết tiếp Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu giai đoạn 2005-2020 và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu từ mở đất đến năm 2020. Ở các xã: Hải Minh, Hải Phú đã biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ và nhân dân từ mở đất đến năm 2020; 32 xã, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ và nhân dân đến năm 2005; đang xây dựng lộ trình viết tiếp đến năm 2020. Các cơ quan, đơn vị: Đảng ủy Quân sự huyện đã xuất bản cuốn Lịch sử truyền thống đến năm 2018; Hội Cựu chiến binh đã viết lịch sử đến năm 2019.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cũng được Huyện ủy xác định có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục có sự định hướng chính trị tư tưởng sâu sắc và chuẩn xác về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện với sự tham gia của nhiều lực lượng, từ cấp ủy, chính quyền đến MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử, trong đó nổi bật là tập trung vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, thành lập nước, Tết cổ truyền của dân tộc; dịp kỷ niệm ngày thành lập huyện; đã tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất - con người, truyền thống - đổi mới” nhân kỷ niệm 130 năm thành lập huyện 
(1888-2018)...

Các xã, thị trấn, cơ quan tổ chức nói chuyện truyền thống cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ; MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên lồng ghép với các nội dung khác tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Đặc biệt, Đảng bộ huyện thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử địa phương, đơn vị vào nội dung sinh hoạt đảng uỷ, chi bộ trực thuộc, thông thường 1 năm từ 3 đến 4 kỳ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2), Ngày Quốc khánh (2-9), ngày thành lập huyện và địa phương. Qua tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu, của địa phương, đơn vị từ đó góp phần nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm; tạo sự đoàn kết, thống nhất, càng thêm yêu quê hương đất nước, tạo động lực vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, khối các trường THPT biên soạn đề cương tóm tắt lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn và đảng bộ huyện, tỉnh vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Chính trị huyện, các trường học từ tiểu học, THCS đến THPT. Trong đó có lồng ghép tham quan Bảo tàng huyện, nhà lưu niệm Vũ Văn Hiếu và một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Thông qua việc giảng dạy, học tập đã giúp quần chúng ưu tú, đảng viên, học sinh nhận thức đúng, đầy đủ về lịch sử, truyền thống kiên cường của huyện, tỉnh, xác định trách nhiệm bản thân tiếp tục hun đúc, bổ sung, làm giàu truyền thống lịch sử quê hương.

Trong thời gian tới, cùng với việc tập trung các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo việc sưu tầm, biên soạn, bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 2005-2020; chỉnh sửa và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu từ mở đất đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể sưu tầm tư liệu để biên soạn, xuất bản lịch sử địa phương, truyền thống ngành đến năm 2025. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, tạo nguồn đầu tư kinh phí cho việc sưu tầm, biên soạn xuất bản, tái bản lịch sử địa phương. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử đảng bộ tại các trường học, Trung tâm Chính trị huyện; tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ của địa phương. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn biên soạn chuyên đề lịch sử địa phương để giảng dạy trong trường học theo quy định./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com