Đảng bộ Xuân Trường Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

06:04, 21/04/2021

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Huyện ủy Xuân Trường tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, đảng viên xã Xuân Vinh gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Trong ảnh: Mô hình nuôi cá truyền thống của ông Trần Văn Rương, xóm 18, xã Xuân Vinh cho hiệu quả cao.
Cán bộ, đảng viên xã Xuân Vinh gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Trong ảnh: Mô hình nuôi cá truyền thống của ông Trần Văn Rương, xóm 18, xã Xuân Vinh cho hiệu quả cao.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ. Qua đó cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ công tác. Huyện ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, hiệu quả hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp được nghị quyết nêu ra nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tổ chức Đảng trực thuộc cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, đề nghị xử lý, miễn nhiệm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…  Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm. Trong xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định về việc thực hiện văn hoá công sở, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”…

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm. Mặt khác Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; gắn việc thực hiện các quy định về nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Với việc tập trung các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó tăng cường phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Xuân Trường đã lãnh đạo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra hàng năm. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực: Sản xuất nông nghiệp ổn định; thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển mới về quy mô, chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò là khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được kết quả quan trọng. Huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017, về đích sớm hơn 3 năm so với chỉ tiêu Đại hội, là một trong 5 huyện đầu tiên của tỉnh Nam Định về đích NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  tiếp tục được đẩy mạnh. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, và nhân dân Xuân Trường tiếp tục tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com