Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

07:04, 14/04/2021

Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện các vấn đề ở cơ sở. Những năm qua, các chi bộ đảng ở các khu dân cư trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Căn cứ tình hình thực tiễn nhiều chi bộ đã xây dựng nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Với sự lãnh đạo của các chi bộ đã góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các miền quê trong tỉnh. Ảnh: Nông thôn mới xã Xuân Đài (Xuân Trường).  Bài và ảnh: Đức Thiện
Với sự lãnh đạo của các chi bộ đã góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các miền quê trong tỉnh. Ảnh: Nông thôn mới xã Xuân Đài (Xuân Trường).

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các huyện ủy, thành ủy, thời gian qua, các chi bộ khu dân cư trong tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung vào 2 vấn đề chính: Chấp hành tốt thời gian sinh hoạt, có sự linh hoạt với điều kiện thực tế. Nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Về thời gian sinh hoạt, các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ vào đầu tháng, cũng như tổ chức các buổi sinh hoạt bất thường nhằm giải quyết các công việc phát sinh. Hiện nay ở các chi bộ thôn xóm số lượng đảng viên là công nhân các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khá lớn. Để duy trì các buổi sinh hoạt đông đủ, nhiều chi bộ đã linh động tổ chức sinh hoạt vào các buổi tối, ngày nghỉ theo đúng thời gian quy định, tạo thuận lợi cho các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Ở một số địa phương, do địa bàn khu dân cư rộng, chi bộ quy định thời gian cụ thể cố định hàng tháng để đảng viên tự bố trí, sắp xếp công việc (những buổi họp đột xuất sẽ thông báo qua điện thoại). Ông Bùi Văn Tĩnh, Bí thư Chi bộ 2, thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh) cho biết: Đảng viên của chi bộ sinh sống ở tổ dân phố Tây Đường 1 và Tây Đường 2 cách nhau tới 2,4km nên chúng tôi quy định cụ thể thời gian họp hàng tháng, đồng thời nêu cao tinh thần tự giác chấp hành của đảng viên. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt hàng tháng đều có mặt đông đủ đảng viên, tỷ lệ vắng rất ít; nếu vắng mặt đều xin phép, có lý do chính đáng. Nhờ duy trì nền nếp, các buổi sinh hoạt của chi bộ đều bảo đảm chất lượng”. Bên cạnh việc chấp hành sinh hoạt định kỳ, trước mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, trên cơ sở các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, tập thể chi uỷ ở nhiều địa phương đã bàn bạc, thống nhất các nội dung để phổ biến cho đảng viên. Nhìn chung, nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ đã có sự đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu. Đồng chí Trần Chính Ủy, Bí thư Chi bộ xóm 14, xã Giao Long (Giao Thủy) cho biết: Chi bộ xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, cách thức sinh hoạt tập trung thảo luận sâu về một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, đã tạo không khí sinh hoạt chi bộ sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đảng viên, khắc phục được tình trạng chung chung, hình thức. Trong các buổi sinh hoạt, nhiều cấp ủy đã giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến là trách nhiệm, quyền lợi. Tuy nhiên, không phải nghị quyết nào thời gian đầu cũng được các chi bộ triển khai thuận lợi, hoặc nhận được sự đồng tình cao của các đảng viên tham dự. Trước những ý kiến không thuận, thậm chí trái chiều, cấp ủy chi bộ một số nơi bằng bản lĩnh, kiến thức, sự khôn khéo, linh hoạt từng bước giải thích, qua đó tạo sự đồng thuận trong chi bộ. Sau thời điểm dồn điền đổi thửa, thôn Giáp Nhì, xã Yên Minh (Ý Yên) nổi lên một số vấn đề gây bất hòa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân khi cho rằng không công bằng trong khi chia ruộng tốt, ruộng xấu. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, chi ủy chi bộ 3 thôn Giáp Nhì cho biết: Trước tình hình trên, trong các buổi sinh hoạt chi uỷ đều nêu vấn đề dồn diền đổi thừa để 15 đảng viên nắm bắt, sau đó đưa ra giải pháp tháo gỡ. Theo đó, một số đảng viên đứng đầu chi bộ nhận đất xấu, nhường lại đất tốt cho dân, qua đó đã tạo sự đồng thuận. Sau dồn điền đổi thửa, chi bộ cũng đưa các nội dung xây dựng nông thôn mới như huy động các nguồn lực, các hình thức đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm, kiên cố hóa đường ra đồng, sửa sang đình làng... để bàn bạc công khai, phát huy tinh thần dân chủ trong cán bộ, đảng viên. Đến nay, thôn Giáp Nhì đã đạt các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn nhiều năm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Ngoài việc xây dựng các nghị quyết mang tính chuyên đề, chi ủy các chi bộ cũng đưa nội dung học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng kỳ. Cuối năm, chi bộ đều tổng kết kết quả thực hiện của toàn chi bộ, nhận xét, đánh giá từng đảng viên theo các nội dung của bản cam kết đề ra từ đầu năm. Với việc thực hiện nội dung sinh hoạt trên đã đưa kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm thực chất hơn, sát hơn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc khen thưởng trở nên xứng đáng và đúng với những thành tích mà tổ chức đảng, đảng viên đó đã đạt được. Trong quá trình các chi bộ sinh hoạt, việc tham gia của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên BCH, lãnh đạo các ban, ngành cấp trên phụ trách chi bộ dự, theo dõi, hướng dẫn đã góp phần đưa các buổi sinh hoạt hiệu quả hơn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chi ủy nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, số lượng đảng viên vắng mặt khá nhiều dù không có lý do chính đáng. Ở một số chi bộ, chất lượng các buổi sinh hoạt còn qua loa, chiếu lệ do chi bộ có nhiều đảng viên trong một gia đình, dòng họ dẫn tới ý thức của một số đảng viên còn yếu trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định. Việc phân công đảng viên thực hiện nghị quyết của chi bộ chưa rõ ràng. Cũng có chi bộ, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chưa được chi ủy thảo luận trước. nội dung sinh hoạt vẫn do đồng chí bí thư chi bộ đảm nhiệm. Một số chi ủy vẫn còn tư tưởng ỷ lại vào kinh nghiệm công tác, coi nhẹ việc học tập tiếp thu những nội dung quy định mới của Đảng. Nội dung sinh hoạt một số nơi còn nghèo nàn, không thu hút sự tham gia sôi nổi của đảng viên. Một đồng chí bí thư chi bộ khu dân cư ở huyện Vụ Bản cho biết: “Tài liệu sinh hoạt chi bộ chúng tôi chủ yếu lấy Bản tin thông báo nội bộ của tỉnh. Ngoài ra, chi bộ cũng thường đọc Báo Nam Định cho đảng viên nghe những thông tin về chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt việc học tập những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các khu dân cư trong tỉnh. Nhiều chi bộ không đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch tháng trước, không đề cập đến khuyết điểm, tồn tại. Việc xây dựng nghị quyết ở một số chi bộ chưa sát tình hình thực tế, thiếu cụ thể, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp trên giao. Nhiều đảng viên vẫn còn ngại va chạm, trong các cuộc họp không dám đóng góp ý kiến, đến khi có sự việc xảy ra thuộc trách nhiệm của mình lại chối bỏ, coi đó là việc của bí thư, cấp ủy chi bộ.

Để khắc phục những tồn tại trên, thời gian tới các chi bộ khu dân cư trong tỉnh cần nghiêm túc thực hiện Quy định số 1178-QĐ/TU ngày 12-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” quy định tiêu chí đánh giá, các bước tiến hành, chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, mức xếp loại. Cấp ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ cũng như tình hình thực tiễn tại cơ sở để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị nội dung sinh hoạt; trong sinh hoạt có sổ ghi nghị quyết, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; việc ban hành nghị quyết phải có tính thực tiễn, phù hợp với đơn vị. Thời gian sinh hoạt chi bộ cần được bố trí hợp lý để đảng viên tham gia đầy đủ; tránh tình trạng sinh hoạt qua loa, cho có. Cấp ủy chi bộ cần nâng cao tính chủ động, tinh thần sáng tạo, duy trì các buổi sinh hoạt có không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng, qua đó tập trung trí tuệ tập thể để xây dựng nghị quyết lãnh đạo các khu dân cư ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com