Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch

07:07, 15/07/2019

Ngày 15-7, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Ðồng chí Trịnh Ðình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương... Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư; đồng chí Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch tại điểm cầu tỉnh ta.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ tư thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Ðể triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5-2-2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch; xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch; thực thi các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch; xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch… Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch vẫn còn khá nhiều khó khăn, vướng mắc. Ðiển hình như việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021-2030 được thực hiện từ ngày 1-3-2018 nhưng do các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch. Một số bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn; bên cạnh đó, việc chậm bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm hiện đang gây khó khăn cho các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, cản trở việc huy động nguồn lực của xã hội… Ðại diện các bộ, ngành và địa phương đã phát biểu nêu các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm như trình tự lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;... những vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; có nhiều khái niệm, quy định mới lần đầu tiên áp dụng giúp Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương đề ra mục tiêu chiến lược, xác định được động lực phát triển, mục tiêu phát triển. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp thi hành Luật. Trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; chủ động rà soát các quy hoạch đã có, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện quy hoạch mới. Ðể tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và danh mục các quy hoạch hết hiệu lực. Tiếp tục triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng lập đồng thời các quy hoạch; cung cấp các dữ liệu, hồ sơ quy hoạch liên quan và phối hợp trong việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch./.

Tin, ảnh: Thành Trung

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com