Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019

05:07, 14/07/2019

Sáng 12-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ðồng chí Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới với trọng tâm hướng mạnh về cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Chính quyền các cấp thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” góp phần nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 6 bậc so với năm 2017, xếp ở nhóm khá trong cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Trọng tâm là tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Xây dựng kế hoạch công tác dân vận thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng. Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh về năm "Dân vận chính quyền" 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Trần Văn Trọng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com