Công tác vận động chức sắc, đồng bào Công giáo ở Xuân Trường

08:34, 20/02/2024

Những năm qua, công tác vận động chức sắc, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Xuân Trường luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức. Qua đó đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Cảnh quan nông thôn mới Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh ngày càng khởi sắc.
Cảnh quan nông thôn mới Giáo xứ Xuân Dục, xã Xuân Ninh ngày càng khởi sắc.

Huyện Xuân Trường được xác định là trọng điểm vùng giáo của tỉnh, có 2 tôn giáo được công nhận là Công giáo và Phật giáo, trong đó đồng bào Công giáo gần 56 nghìn người, chiếm khoảng 30% dân số, tập trung chủ yếu tại các xã Xuân Ngọc, Xuân Tiến, Xuân Phương, Thọ Nghiệp… Trên địa bàn huyện có Tòa Giám mục Bùi Chu là trung tâm điều hành các hoạt động Công giáo ở 6 huyện phía Nam tỉnh và một phần thành phố Nam Định, có Đền thánh Phú Nhai lớn được phong là Tiểu Vương Cung thánh đường năm 2008. Xác định vai trò quan trọng của công tác tôn giáo nói chung và công tác vận động đồng bào Công giáo nói riêng, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác vận động phát huy vai trò của chức sắc Công giáo để định hướng giáo hội, vận động giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo… Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác tôn giáo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền; trước hết quan tâm đến xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo. Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo do đồng chí Phó Bí thư huyện ủy làm Trưởng ban; các đồng chí Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm phó ban; các thành viên là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước. Ban chỉ đạo phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách trên các lĩnh vực và theo dõi các xã, thị trấn về hoạt động tôn giáo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện luôn quan tâm chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản của Nhà nước về tôn giáo, nhất là lĩnh vực Công giáo; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tới cán bộ đảng viên, chức sắc và đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện.

Hàng năm, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Công giáo cho lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể và cán bộ làm công tác tôn giáo từ huyện tới cơ sở. UBND huyện, các ngành chức năng đã thực hiện tốt những nội dung cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo theo đúng chức năng, thẩm quyền, tạo điều kiện cho chức sắc và đồng bào Công giáo hoạt động bình thường theo pháp luật. Vào các dịp lễ trọng của Công giáo, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn các cuộc lễ có đông đồng bào Công giáo tới dự. Qua đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn vùng đông đồng bào Công giáo luôn ổn định, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp giảm dần. Bà con giáo dân luôn đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương.

Trong công tác vận động đồng bào Công giáo, huyện Xuân Trường đặc biệt coi trọng công tác vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo. Đây là rường cột trong tổ chức tôn giáo, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong các hoạt động tôn giáo và tổ chức giáo hội, có ảnh hưởng lớn tới quần chúng tín đồ. Để xây dựng mối quan hệ gắn bó với chức sắc, tín đồ Công giáo, nhiều cách thức, mô hình vận động hiệu quả được hệ thống chính trị các cấp trong huyện thực hiện như: tổ chức đối thoại, gặp mặt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, bà con giáo dân nhân các ngày lễ trọng của Công giáo, các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương; vận động, phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức, chức sắc Công giáo tham gia vào các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan, học tập; tuyên dương các điển hình chức sắc, cốt cán tiêu biểu... Hàng năm vào các dịp lễ trọng của Công giáo như mùa chay, lễ quan thầy giáo phận, lễ 8-12, lễ Noel…, MTTQ các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, động viên các chức sắc và đồng bào Công giáo, những người có nhiều công lao đóng góp cho các phong trào của địa phương; làm tốt công tác vận động các chức sắc tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trong nhân dân, những mâu thuẫn trong nội bộ tôn giáo. Phối hợp tổ chức các hội nghị, các buổi gặp mặt, giao lưu với các chức sắc Công giáo, đảng viên gốc giáo; nhất là các vị mới được luân chuyển, bổ nhiệm về huyện làm mục vụ để tọa đàm, trao đổi, nghe lãnh đạo huyện thông báo về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như công tác tôn giáo của huyện; nghe các vị chức sắc trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, tạo không khí cởi mở, hòa nhập. Vì vậy những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, các tai, tệ nạn xã hội ở vùng giáo giảm rõ rệt.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, giải quyết nhiều nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, đặc biệt là bà con giáo dân; tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục, phát động đoàn viên, hội viên, nhân dân là tín đồ Công giáo tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Điển hình như phong trào “Thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ đạo bình yên”, “Giáo xứ, giáo họ không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”… Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được đồng bào Công giáo nhiệt tình hưởng ứng, thi đua sống “Tốt đời - đẹp đạo” góp phần tích cực vào các phong trào chung. Đến nay, toàn huyện có trên 85% gia đình Công giáo được công nhận gia đình Công giáo gương mẫu, trên 80% xứ, họ đạo đạt xứ, họ đạo tiên tiến. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) được các địa phương có đông đồng bào Công giáo tổ chức có ý nghĩa thiết thực. Công tác khuyến học được các giáo xứ Xuân Dục, Ngọc Tiên, Bùi Chu… duy trì thường xuyên đạt kết quả tốt.

Với việc thực hiện tốt công tác vận động chức sắc, đồng bào Công giáo, tình hình tôn giáo và các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Xuân Trường luôn ổn định. Nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đồng bào Công giáo ngày càng được nâng cao; đa số chức sắc, đồng bào Công giáo hiểu rõ lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của công cuộc đổi mới gắn bó mật thiết với lợi ích của bản thân và lợi ích của tôn giáo, từ đó tạo sự đồng thuận đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, giải pháp của tỉnh, của huyện, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com