Vụ Bản đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân

08:25, 15/05/2024

Những năm qua, huyện Vụ Bản đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận pháp luật, đặc biệt là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày.

Công an huyện Vụ Bản tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn. 
Công an huyện Vụ Bản tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn. 

Đồng chí Trần Thị Dung, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản cho biết: Để tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn, hàng năm Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản tham mưu cho UBND huyện ra các quyết định về nội dung tuyên truyền, PBGDPL; Rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL của huyện; Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn; Tăng cường chỉ đạo, kiện toàn nguồn nhân lực PBGDPL ở các tổ chức hội, đoàn thể; đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép nội dung pháp luật trong hội nghị sơ kết, tổng kết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thành lập các câu lạc bộ pháp luật… Ngay từ đầu năm, Phòng đã tham mưu với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện ban hành kế hoạch công tác năm về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua; triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL trong các dịp Tết Nguyên đán, lễ hội lớn tại địa phương, Ngày Pháp luật Việt Nam. Đồng thời tích cực triển khai thực hiện các Đề án: “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, “Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”… Từ đầu năm 2024 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo người dân đều được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới. Toàn huyện đã tổ chức gần 100 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với hàng nghìn lượt người tham gia; các nội dung tuyên truyền chủ yếu là Hiến pháp năm 2013; các nội dung văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý, tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở, nghĩa vụ quân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, khiếu nại, tố cáo, quốc phòng, an ninh mạng, bình đẳng giới, việc thực hiện căn cước công dân gắn chíp; các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác theo chuyên ngành, lĩnh vực. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) hàng năm, Phòng Tư pháp huyện tham mưu với UBND huyện và phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật; thường xuyên bổ sung đầu sách pháp luật mới và định kỳ luân chuyển sách giữa các đơn vị tạo sự đa dạng đầu sách giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có tài liệu tham khảo, tìm hiểu các chính sách pháp luật.

Các tổ chức hội, đoàn thể xây dựng và duy trì nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật, mang lại hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Các hình thức tập trung tuyên truyền, phổ biến như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị triển khai, quán triệt, cuộc thi, viết phóng sự, bản tin, xây dựng hình ảnh trực quan, cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; chăng treo băng rôn khẩu hiệu, pa-nô, áp phích; giải quyết hồ sơ theo vụ việc, đơn thư, phản ánh. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện hình thức đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp đến cán bộ, công chức và người dân ở cơ sở trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường... Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên huyện phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không”, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm; xây dựng và duy trì hoạt động của đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; mở rộng hoạt động của các Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật”; phối hợp với Đoàn Thanh niên các nhà trường xây dựng mô hình “An toàn trường học”, “Cổng trường an toàn giao thông”. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được huyện chú trọng xây dựng. Đến nay, huyện có 26 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 176 tổ hòa giải với 967 hòa giải viên ở cơ sở. Trong năm 2023, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 45 vụ việc thuộc lĩnh vực hòa giải liên quan đến tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường..., kết quả hòa giải thành 34 vụ việc; 8 vụ việc hòa giải không thành, 3 vụ việc đang tiếp tục thực hiện hòa giải. Tại các xã, thị trấn đều tổ chức cho 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật; 100% số thôn, xóm xây dựng và thực hiện đúng hương ước, quy ước.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được chú trọng. Phòng Tư pháp huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho công dân theo quy định Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25-5-2022 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn các thủ tục giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Theo đó, Phòng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn và phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ triển khai công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân các xã, thị trấn. Năm 2023 đã trợ giúp pháp lý cho hàng trăm lượt người dân các xã: Đại An, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Liên Minh, Tân Thành, Hợp Hưng và thị trấn Gôi góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Vụ Bản tích cực tham mưu cho UBND huyện và tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Ngọc LinhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com