Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng ở Giao Thủy

08:13, 15/05/2024

Để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy trong tình hình mới, xứng đáng là một trong 4 cực tăng trưởng mới của tỉnh đến năm 2030 như Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29-12-2023, thời gian qua huyện Giao Thủy chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên các lĩnh vực quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư; quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị…  

Công trình Nhà văn hóa xã nông thôn mới thông minh Giao Phong.
Công trình Nhà văn hóa xã nông thôn mới thông minh Giao Phong.

Trong lĩnh vực quy hoạch, huyện đã tổ chức lập quy hoạch 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.410ha; 13 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 800ha vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các phòng chuyên môn và các xã: Hồng Thuận, Giao Phong, Giao Thịnh, thị trấn Quất Lâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập quy hoạch đô thị mới Đại Đồng và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm. Đến nay, đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Đại Đồng đã cơ bản hoàn thiện các nội dung quy hoạch để trình Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh xem xét thẩm định. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị trấn Quất Lâm đã cơ bản hoàn thiện các nội dung quy hoạch, Sở Xây dựng đã thẩm định và thống nhất điều chỉnh thời gian quy hoạch trong quý II-2024 để đảm bảo đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Hải Hậu - Giao Thuỷ đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050. Cùng với đó, những tháng đầu năm 2024, huyện Giao Thủy đã hoàn thành và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21-2-2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Giao Thủy (bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Ngô Đồng và các xã Giao Tiến, Hoành Sơn) đến năm 2040. Trên cơ sở đó, nhằm cụ thể hóa kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Giao Thủy đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22-2-2024 phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Giao Thủy đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2024 và đạt tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2030.

Cùng với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng thời gian qua cũng được UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Huyện đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10-8-2021 quy định một số nội dung về trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 22-9-2021 ban hành quy định một số nội dung về phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh, Sở Xây dựng về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên Trang thông tin điện tử của huyện và lồng ghép trong các hội nghị; bố trí 1 công chức phụ trách công tác quản lý trật tự xây dựng, Nhờ đó, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện đã từng bước đi vào nề nếp. Từ năm 2023, đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư đã được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đại diện chủ đầu tư để quản lý dự án. Đối với các công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư đều thực hiện ủy thác cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện hoặc đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện quản lý. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng khởi công mới cũng được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm. Trong năm 2023, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện qua kiểm tra đã phát hiện và trình cấp có thẩm quyền thực hiện xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp xây dựng sai quy định với tổng số tiền phạt 820 triệu đồng. Công tác cấp giấy phép xây dựng đã thực hiện theo cơ chế một cửa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả. Trong năm 2023 đã cấp giấy phép xây dựng cho 17 hồ sơ; những tháng đầu năm 2024 đã cấp giấy phép xây dựng cho 4 hồ sơ xây dựng nhà ở riêng lẻ và 2 công trình tôn giáo. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tại Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện, chợ Quất Lâm, cải tạo vỉa hè thị trấn Ngô Đồng. Phối hợp với các đơn vị ngành dọc Điện lực, VNPT, Viettel Giao Thuỷ, truyền hình cáp và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống cột điện, cột viễn thông, dây điện, cáp mạng, dây viễn thông cũ, hỏng không sử dụng trên các trục đường nội thị thị trấn Ngô Đồng để loại bỏ, chỉnh trang, đảm bảo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Trong năm 2023, huyện đã hoàn thành việc đặt tên đường và đánh số nhà tại 2 thị trấn Quất Lâm và Ngô Đồng.

Với những kết quả trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông của huyện được tập trung đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang được tích cực triển khai xây dựng với tổng kinh phí khoảng trên 1.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, như dự án cải tạo cầu Diêm, cầu Giao Hà, xây mới cầu vòm Giao Nhân, chỉnh trang, cải tạo vỉa hè thị trấn Ngô Đồng, xây dựng hệ thống kè sông các xã: Bạch Long, Giao Tiến, Hoành Sơn, Giao Lạc... triển khai xây dựng tuyến đường Lạc Lâm (đoạn Cồn Nhất - chợ Vọng), tuyến đường Thiện Lâm (đoạn Giao Hải - thị trấn Quất Lâm), kè Giao Sơn, khu vực bãi tắm Quất Lâm, các khu dân cư tập trung và các dự án đầu tư xây dựng quan trọng khác trên địa bàn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phấn đấu trở thành một trong 4 cực tăng trưởng mới của tỉnh đến năm 2030 như Quy hoạch tỉnh đã nêu, huyện Giao Thủy chủ trương thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư; Quy hoạch các đô thị; Quy hoạch phát triển du lịch,… Cùng với đó, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm như dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; phấn đấu hoàn thành thủ tục và tổ chức khởi công trước Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đối với các dự án: đường Lạc Lâm (đoạn Cồn Nhất - chợ Vọng); đường Cồn Nhì - Giao Thiện, đường Thiện - Lâm (đoạn xã Giao Hải đến thị trấn Quất Lâm), tuyến đường tả sông Sò (đoạn từ xã Giao Tiến đến xã Giao Thịnh), Tuyến đường trục Giao Hà - Đường bộ ven biển; hệ thống các tuyến đường liên huyện, liên xã, trục xã đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và 31 dự án khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện và các công trình, dự án khác có liên quan để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Bài và ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com