Tác phẩm tham dự Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

18:13, 04/10/2023

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 của Chính phủ và Đề án 106 của Bộ Công an về “Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an trong những năm qua được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được điều chỉnh liên thông, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao
quyết định cho đội ngũ cán bộ cấp phòng của Công tỉnh được điều
động, luân chuyển. Ảnh: Xuân Thu

Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho đội ngũ cán bộ cấp phòng của Công tỉnh được điều động, luân chuyển.

Ảnh: Xuân Thu

Xác định đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong những năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã tập trung tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của lực lượng Công an trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh Nam Định với phương châm “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, ngày 10-7-2023, Bộ Công an ban hành Đề án số 19/ĐA-BCA và Phương án số 01/PA-BCA về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân. Sau hơn 1 tháng triển khai, thực hiện, đến ngày 31-8-2023, Công an tỉnh Nam Định đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo Đề án, Phương án của Bộ Công an. Theo đó, Công an tỉnh tiếp tục tinh gọn 3 đầu mối cấp phòng, 12 đầu mối cấp đội và sắp xếp, bố trí đối với 6 đồng chí Trưởng phòng, 18 đồng chí Phó Trưởng phòng, 44 Đội trưởng, 49 Phó Đội trưởng và 311 đồng chí cán bộ, đảm bảo cân đối, phù hợp, đúng cơ cấu theo quy định.

Quá trình triển khai, thực hiện, Phòng Tổ chức cán bộ đã chủ động, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, các quy định, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, quan điểm, nguyên tắc và các yêu cầu, nhiệm vụ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong đối với Công an tỉnh. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh làm việc với các đơn vị thuộc diện sáp nhập, tổ chức lại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc lựa chọn, đánh giá cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp, hiệu quả.

Cùng với việc triển khai tổ chức bộ máy mới, trên cơ sở đánh giá tổng thể, toàn diện, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, lựa chọn những đồng chí có năng lực, sở trường, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ công tác để bố trí ở các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, đảm bảo tinh, gọn, mạnh và từng bước chuẩn hóa tiêu chuẩn, tiêu chí theo Quy định số 02-QĐi/ĐUCA, ngày 22-8-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương. Lựa chọn 6 đồng chí chỉ huy đội của các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tăng cường, củng cố đội ngũ chỉ huy cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, đồng thời bổ sung 37 đồng chí cho Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25-7-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Kết quả tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Phòng Tổ chức cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy được triển khai, thực hiện thận trọng, khách quan, khoa học; sau khi sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy đã đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xuyên suốt, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nam Định trong tình hình mới./.

Thượng tá Vũ Xuân Tình
Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Nam Định

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com