Tác phẩm tham dự Giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ phòng Cảnh sát kinh tế

15:08, 05/10/2023

Thời gian qua, Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh thi hành các thủ tục tố tụng trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định năm 2022.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh thi hành các thủ tục tố tụng trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định năm 2022.

Quyết tâm chính trị cao

Để tạo sự thống nhất, quyết tâm đồng lòng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII, Đảng ủy Phòng Cảnh sát kinh tế đã thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương để cụ thể hóa thành Nghị quyết lãnh đạo, Chương trình công tác hàng năm. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đồng thời nhận diện, cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái; tổ chức có hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hàng năm, Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gắn với đánh giá xếp loại cán bộ theo đúng quy trình; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Quá trình kiểm điểm không chỉ làm rõ những hạn chế, yếu kém của từng tập thể, cá nhân và chỉ rõ nguyên nhân giải pháp, thời gian khắc phục mà còn chú trọng nhận diện, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân, tiến hành đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Thời gian qua, đơn vị không có tập thể, cá nhân có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Đảng bộ phòng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc, từ đó, các đội nghiệp vụ triển khai kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm, tội phạm về kinh tế, tham nhũng; chú trọng công tác tự kiểm tra trong nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm tham nhũng, tiêu cực của CBCS cũng như nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; nhất là đội ngũ điều tra viên, trinh sát viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án về tham nhũng trong tình hình mới.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh thi hành các thủ tục tố tụng trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định năm 2022.
Điều tra viên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng trong vụ án liên quan đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D.

Tạo chuyển biến toàn diện

Sự quyết liệt trong hành động của Đảng bộ phòng Cảnh sát kinh tế đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng cũng như phát huy vai trò, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng với công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Với quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII cùng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung chỉ đạo điều tra, xác minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm chưa xử lý dứt điểm. Quá trình điều tra, xử lý các vụ án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng cũng như các cơ quan, ban, ngành liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ, đảm bảo tiến độ, thời hạn, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật không để xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm. Số tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt đã được thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa hoặc áp dụng các biện pháp kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hợp thức hóa trong quá trình điều tra nhằm đảm bảo cho việc thu hồi tài sản…

Thời gian qua, phòng đã hướng dẫn, chỉ đạo điều tra, truy tố tổng số 123 vụ án/195 bị can nghiêm trọng, phức tạp trong các lĩnh vực như y tế, giao thông, đất đai… được dư luận xã hội quan tâm. Điển hình như: vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (9 bị can); Vụ án Đưa hối lộ, nhận hối lộ, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ TKT, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh (4 bị can)… Cùng với việc điều tra, truy tố tội phạm, việc thu hồi tài sản cũng đạt kết quả quan trọng, hạn chế tối đa thất thoát tài sản Nhà nước. Tỷ lệ tài sản được thu giữ, tạm giữ, kê biên, phong tỏa so với tài sản bị thất thoát chiếm đoạt đạt 67,5%. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, tỷ lệ thu hồi tài sản đạt trên 90% (vụ án xảy ra tại CDC Nam Định tỷ lệ thu hồi tài sản đạt 93,4%). Những kết quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng thời gian qua của Phòng Cảnh sát kinh tế đã góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nam Định

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com