Đảng ủy Công ty Điện lực chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

08:28, 04/10/2023

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định hiện có 24 chi bộ trực thuộc gắn liền với các phòng, ban; đội quản lý sửa chữa, vận hành lưới điện; các Điện lực huyện, thành phố Nam Định; với 513 đảng viên. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng ở doanh nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy Công ty thường xuyên lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Điện lực huyện Giao Thủy triển khai nhiệm vụ sửa chữa lưới điện.
Điện lực huyện Giao Thủy triển khai nhiệm vụ sửa chữa lưới điện.

Đồng chí Trần Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết: “Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, trực tiếp là Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hơn 2 năm qua, Đảng ủy Công ty thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XV đi vào cuộc sống. Cụ thể, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, thực hiện gắn liền với các phong trào thi đua: “Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; “110 sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) công ty” đem lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng suất lao động. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Công ty đã kiện toàn BCH, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh liên quan; thành lập mới Chi bộ Đội sửa chữa Hotline Nam Định; tiếp nhận 7 đảng viên về sinh hoạt; chuyển sinh hoạt Đảng cho 24 đảng viên; kết nạp mới 47 đảng viên, đạt 94% chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Công ty khóa XV đề ra. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đang tập trung thực hiện tốt 3 chương trình công tác trọng tâm do Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề ra gồm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu”. Các chương trình đều được triển khai bằng những hoạt động thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị. Cụ thể như chương trình “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu” được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty triển khai theo chủ đề hàng năm. Trong đó năm 2020 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo tuân thủ và tích cực đổi mới, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh”; năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”; năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”; năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Các chi bộ, phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động chào cờ; phổ biến, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp vào tuần đầu tiên hàng tháng đến 100% đảng viên, CNVCLĐ. Ở cấp Công ty đã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 3.510 lượt cán bộ, CNVCLĐ; mở 3 khóa đào tạo, nhận thức về văn hóa doanh nghiệp; 3 buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề về văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đang góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo hình ảnh, uy tín của ngành Điện với khách hàng. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm qua đều đạt 100%; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm luôn đạt từ 96% đến 98%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Qua nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, 100% cán bộ quản lý các cấp trong Công ty đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, Công ty Điện lực Nam Định đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức cung ứng điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động sản xuất. Đặc biệt, ngành Điện đã phục vụ tốt các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trên toàn tỉnh như: Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31); bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao hàng năm đều được hoàn thành đầy đủ và kịp thời. Trong đó, công tác quản lý vận hành lưới điện thực hiện đạt và vượt mức đề ra; chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, tự động hóa hệ thống và xây dựng lưới điện thông minh được tăng cường. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng có nhiều đổi mới. Công ty đã triển khai hóa đơn điện tử tiền điện; lập và ký hợp đồng điện tử qua OTP với 100% khách hàng sử dụng điện; tổ chức cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; tham gia Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong các dịch vụ liên quan. Hợp tác với các ngân hàng và nhiều tổ chức trung gian mở rộng các kênh thanh toán tiền điện, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó đến nay có gần 94% khách hàng tham gia. Điện thương phẩm hàng năm tăng trưởng bình quân khoảng 8,3%; trong đó năm 2023 Công ty dự kiến cung ứng ra địa bàn tỉnh hơn 3,2 tỷ kWh điện phục vụ các nhu cầu phụ tải. Công tác giảm tổn thất điện năng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt các đơn vị tập trung các giải pháp trong quản lý kỹ thuật, vận hành. Giai đoạn 2020-2023, tổn thất điện năng chung toàn Công ty đang giảm sâu; đến nay chỉ còn khoảng 5,42%, giảm 1,08% so với mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty đến năm 2025 đề ra.
Với những nỗ lực cố gắng, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chuyên môn và các đoàn thể của Công ty đều được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; được Tập đoàn Điện lực, UBND tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2021, UBND tỉnh tiếp tục tặng Bằng khen cho đơn vị về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Liên tục trong 3 năm (2020-2022), Đảng bộ Công ty đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com