Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đảng bộ xã Hải Châu học và làm theo Bác

08:52, 19/09/2023

Đảng bộ xã Hải Châu (Hải Hậu) có 384 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần nghiêm túc, Đảng bộ xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng, phát triển kinh tế - xã hội.

Nông dân xã Hải Châu chăm sóc cá diêu hồng.
Nông dân xã Hải Châu chăm sóc cá diêu hồng.

Trong kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021-2025 của Đảng ủy xã đã xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng ủy xác định các nội dung đột phá trong thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gồm: Nâng cao vai trò, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã Hải Châu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch từng năm gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu đối với đảng viên; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức hội, đoàn thể đăng ký nêu gương học tập và làm theo Bác. Đồng thời với việc xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, chi bộ trong việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Trong 2 năm xã đã tổ chức, tham gia 14 hội nghị trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia học tập của trên 1.600 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo bổ sung nội dung Kết luận 01-KL/TW vào chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ và các chi bộ. Chỉ đạo các chi bộ duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, tổ chức học tập chuyên đề hàng quý, theo dõi, giám sát đảng viên thực hiện nội dung cam kết, đăng ký làm theo hàng năm và nội dung chuyên đề.

Mô hình chăn nuôi nông hộ tại xã Hải Châu (Hải Hậu) ĐT
Mô hình chăn nuôi nông hộ tại xã Hải Châu (Hải Hậu).

Công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề, các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác... được duy trì thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã và trong các sự kiện trọng thể của xã, các buổi sinh hoạt đoàn thể. Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các ban, ngành của xã, huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lồng ghép cho đoàn viên, thanh niên trong Tháng Thanh niên; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ,… Qua đó, đã góp phần bồi đắp niềm tin cho thế hệ trẻ và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Từ học và làm theo lời Bác đã tạo tiền đề để Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã đạt và vượt kế hoạch, nổi bật như: Tổng sản lượng lương thực đạt 100%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.700 tấn, giá trị đạt trên 75 tỷ đồng nâng giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác lên 185 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,5 triệu đồng; thu ngân sách tăng 10% so với chỉ tiêu huyện giao. An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã được nâng lên. Đến hết năm 2022, xã Hải Châu đã có 7 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 thôn cơ bản đạt. Riêng xóm 2 Phú Lễ tiếp tục được huyện chọn làm điểm xây dựng xóm NTM văn hóa kiểu mẫu với tiêu chí nhà văn hóa xóm khang trang, có đầy đủ công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao của nhân dân; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phân loại rác thải và chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình.

Với những nỗ lực đó, năm 2022, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh; 100% các chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%. 96% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ 2 thôn Phú Lễ được Đảng bộ huyện Hải Hậu khen thưởng tuyên dương tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Bí thư Chi bộ 2 thôn Phú Lễ Nguyễn Thanh Hòa vinh dự là 1 trong 60 đại biểu được tuyên dương toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Xuân Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Hải Châu cho biết: Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, Đảng ủy xác định cần tập trung tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với việc phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những nhận thức và cách làm không đúng; phổ biến nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; nhất là tăng cường giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký làm theo và thực hiện nội dung các chuyên đề quý, chuyên đề năm của đảng viên sau học tập./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com