Diễn văn của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định

22:12, 19/05/2023

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương.

Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lãnh đạo tỉnh Nam Định qua các thời kỳ,

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn Lễ Kỷ niệm.

Hôm nay, tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, văn hóa, yêu nước và cách mạng, mảnh đất vinh dự được 5 lần đón Bác; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023). Đây là dịp để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin trân trọng gửi đến đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các vị đại biểu khách quý, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người xây dựng nền Cộng hòa dân chủ Việt Nam và Mặt trận Dân tộc thống nhất; người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân; chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế; danh nhân văn hóa thế giới; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Chúng ta xúc động tưởng nhớ và tri ân các nhà Lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng, của dân tộc ta; các Anh hùng Liệt sĩ và đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân; ghi nhớ và biết ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng về những cống hiến cao cả cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng ta.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí,

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào cách mạng ở địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định, “cái nôi” của phong trào công nhân thế kỷ XX. Từ năm 1946 đến năm 1963, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác. Người đã để lại trong lòng các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân Nam Định nhiều thế hệ những kỷ niệm sâu sắc. Đó là những mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Người dành cho tỉnh Nam Định. Mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Trong những lần về thăm và làm việc tại Nam Định, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò sâu sắc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng “Các cấp ủy cần chú trọng đến việc phát triển Đảng, củng cố chi bộ, đẩy mạnh việc phê bình và tự phê bình trong Đảng, làm cho mỗi chi bộ, mỗi đảng viên nhận rõ vai trò lãnh đạo của mình”; đồng thời phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh, như: sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dệt; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao…

Những lời chỉ dạy của Người là di sản tinh thần quý giá, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nam Định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh, như Bác hằng mong muốn khi về thăm và dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V: “Bác mong rằng sau Đại hội này, toàn Đảng bộ Nam Định sẽ ra sức khắc phục khuyết điểm, phát triển ưu điểm, đoàn kết một lòng, thực hiện đầy đủ mọi nghị quyết của Đại hội, biến nghị quyết đó thành quyết tâm của đảng viên, đoàn viên và đồng bào cả tỉnh, để xây dựng tỉnh Nam Định thành một tỉnh giàu mạnh, làm kiểu mẫu cho toàn miền Bắc…”.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, giành được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước.

Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã tham gia đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với hơn 20 vạn người, gần 370 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hơn 1 triệu mét vải,... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đổi mới và nền nếp; triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; có hiệu ứng tích cực, chuyển biến sâu sắc từ việc học và làm theo Bác về lề lối, tác phong làm việc và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng việc làm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết “lương - giáo”, trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An ninh, quốc phòng được giữ vững để phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã luôn quan tâm chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trung tâm kinh tế lân cận; khẳng định kinh tế biển là động lực phát triển của tỉnh; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút những doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào tỉnh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ công nhân lao động để họ từng bước làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Gần 30 năm liên tục, tỉnh Nam Định là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục; tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, các di sản của tỉnh; Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới trước hạn 1,5 năm.

Những lời chỉ dạy của Người đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định ra sức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và có hiệu quả. Những thành tựu đó tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững vàng tiến bước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh theo đúng lời Bác dạy.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định thực hiện lời căn dặn của Bác, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương; những nơi in dấu chân Bác, ngày nay đều phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác. Thành phố Dệt Anh hùng năm xưa nay đã vươn mình mạnh mẽ thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2022 vừa qua, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ với những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Có được những thành quả nêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước. Trân trọng cảm ơn những người con quê hương Nam Định đã luôn quan tâm, động viên và chung tay cùng tỉnh nhà trên mỗi chặng đường phát triển.

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nâng cao niềm tin, tạo động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm gồm: Lễ kỷ niệm trọng thể, Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”, triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”, Hội thảo khoa học “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”… Kết quả Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, với hơn 280 nghìn bài dự thi, đã thể hiện tình cảm, lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, cũng như quan tâm đến sự phát triển của tỉnh nhà.

Bác đã đi xa nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định luôn khắc ghi lời dạy của Bác, làm động lực, niềm tin, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tạo bước đột phá và sức bật mới, đưa Nam Định trở thành trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quyết tâm đưa tỉnh Nam Định sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Bác.

Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định trân trọng gửi tới đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com