Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V (5-1963)

20:40, 18/05/2023

“… Nam Định là một tỉnh ruộng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù, có nhiều khả năng trở thành một tỉnh thật giàu có. Đồng bào tỉnh Nam Định có truyền thống đoàn kết và đấu tranh anh dũng. Trong thời kỳ kháng chiến, tỉnh Nam Định đã lập nhiều chiến công vẻ vang. Ngày nay, Nam Định lại kết nghĩa với Mỹ Tho anh hùng. Bác tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân và cán bộ Nam Định sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu các tầng lớp nhân dân trước trụ sở Uỷ ban Hành chính thành phố Nam Định, ngày 11-1-1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu các tầng lớp nhân dân trước trụ sở Uỷ ban Hành chính thành phố Nam Định, ngày 11-1-1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các phân xưởng của Nhà máy Dệt Nam Định, ngày 24-4-1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các phân xưởng của Nhà máy Dệt Nam Định, ngày 24-4-1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt phương án cải tạo đồng ruộng tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, ngày 13-8-1958.
Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt phương án cải tạo đồng ruộng tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, ngày 13-8-1958.

Đại hội Đảng bộ của tỉnh vừa kết thúc thắng lợi. Cán bộ và nhân dân phải làm tốt mọi nghị quyết của Đại hội, ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1963 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, làm cho Nam Định trở thành một tỉnh tiên tiến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào Nam Định tại cuộc mít tinh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V thành công, ngày 22-5-1963.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng bào Nam Định tại cuộc mít tinh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ V thành công, ngày 22-5-1963.
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và kiểm tra, xem xét việc chống hạn tại tỉnh Nam Định, ngày 15-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và kiểm tra, xem xét việc chống hạn tại tỉnh Nam Định, ngày 15-3-1959.

Cán bộ từ Trung ương đến xã đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đồng bào cần phải luôn luôn giúp đỡ và phê bình cán bộ để họ làm tròn nhiệm vụ.

Cuối cùng Bác nhờ các đại biểu có mặt ở đây chuyển lời chào thân ái của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Bác đến đồng bào và cán bộ địa phương”.

Ảnh: Tư liệuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com