Đảng bộ huyện Xuân Trường: Khi học tập và làm theo Bác trở thành động lực - Kỳ II: Chọn mũi đột phá phù hợp với thực tiễn

07:34, 24/05/2023

Kỳ I: Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

(Tiếp theo và hết)

Kỳ II: Chọn mũi đột phá phù hợp với thực tiễn

 Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW (Chỉ thị 05) và Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận 01) của Bộ Chính trị đạt kết quả cao, ngoài sự cố gắng chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Xuân Trường, còn phải kể đến những cách làm riêng, đáng để nhân rộng, học tập.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm, đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Trường cho biết: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của cấp ủy các cấp. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác". Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị đã phát huy vai trò nhận thức đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ “nói đi đôi với làm”. “Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập, thực hiện thì nơi đó đạt kết quả tích cực và đi vào thực chất” - Đồng chí Phạm Minh Tuấn cho biết thêm. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ các cấp của huyện Xuân Trường luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Xuân Trường đã sớm ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện. Việc chỉ đạo các cấp ủy, từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, đồng thời “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc...

Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân Thượng.
Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu xã Xuân Thượng.

Ngoài ra, để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa vào đời sống chính trị, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường xác định đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu tất yếu. Việc học tập, quán triệt chuyên đề diễn ra với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ truyền thống (mời báo cáo viên cấp trên truyền đạt), trực tiếp, trực tuyến (qua truyền hình), nghe đĩa DVD, sinh hoạt chi bộ… đến ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trên trang mạng xã hội Facebook “Xuân Trường Ngày Mới” của Ban chỉ đạo 35 huyện. Các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề đã thu hút cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tham gia đạt tỷ lệ khá cao, cấp cơ sở đạt 85-90%, các cơ quan đạt 98,5% (trừ các đồng chí tham gia học tập ở cấp tỉnh).

Trong tuyên truyền, huyện chú trọng các chương trình, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" làm theo Bác, có tác dụng tích cực củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân từ đó tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, trực quan, tổ chức hội thi… để nâng cao hơn nữa nhận thức cũng như cổ động tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, huyện Xuân Trường lựa chọn chủ đề học Bác bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trên cơ sở chuyên đề toàn khóa, cũng như chuyên đề hàng năm. Đồng thời, xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các giai đoạn, trong đó, cốt lõi tập trung vào các nội dung chính, đó là: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường đã lựa chọn nội dung đổi mới phong cách, tác phong công tác “gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân”; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ “nói đi đôi với làm” làm khâu đột phá. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, kỷ cương; tạo dựng bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. UBND huyện đã giao cho các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác, sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn. Xây dựng văn hóa ứng xử công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với các tiêu chí tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân vi phạm, lạm dụng trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được huyện Xuân Trường kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng trong xây dựng xã hội lành mạnh, đồng thuận, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao, hướng tới kiểu mẫu.

Việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện Xuân Trường với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Qua đó đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới để huyện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần  củng cố, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để Xuân Trường tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thành công NTM nâng cao, hướng tới kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Ngọc ÁnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com