Ủy ban Bầu cử tỉnh triển khai một số nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

08:03, 01/03/2021

Chiều 1-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, báo cáo việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; báo cáo về thành phần tham gia Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Bầu cử đại biểu HÐND tỉnh; báo cáo về tình hình triển khai công tác bầu cử của các địa phương; báo cáo về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bầu cử của Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, Tiểu ban nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội nghị cũng nghe Trưởng các Tiểu ban báo cáo kế hoạch của từng Tiểu ban; thảo luận các nội dung, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và thời gian tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã triển khai đầy đủ, đúng quy định và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, đã ban hành các văn bản, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, thành lập các tổ chức giúp việc cho Ủy ban Bầu cử tỉnh và tổ giúp việc cho Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hướng dẫn nghiệp vụ đối với Uỷ ban bầu cử các huyện, thành phố; Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND cấp tỉnh đều đạt và vượt cơ cấu theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về xác định số đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu  và thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử, so với nhiệm kỳ 2016-2021, số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được giữ nguyên là 3 đơn vị, tuy nhiên có sự thay đổi cơ cấu bên trong tại đơn vị bầu cử số 2 và số 3 (huyện Hải Hậu chuyển từ đơn vị số 2 sang đơn vị số 3 và huyện Trực Ninh từ đơn vị số 3 sang đơn vị số 2). Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND tỉnh là 18 đơn vị; tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp huyện là 100 đơn vị (giảm 7 đơn vị do giảm số đại biểu được bầu và số đơn vị bầu 5 đại biểu tăng). Ðối với cấp xã, theo quy định các xã, phường, thị trấn đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HÐND cấp xã với tổng số 226 Ủy ban; dự kiến ấn định 1.589 đơn vị bầu cử, 1.685 khu vực bỏ phiếu và thành lập 1.685 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Về tài liệu phục vụ bầu cử, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch, Sở Nội vụ đã in và cấp đủ số lượng hồ sơ phục vụ cho người giới thiệu, người tự ứng cử đại biểu HÐND các cấp, nhận và cấp 60 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Phiếu bầu và các loại tài liệu khác được thực hiện in và cấp phát theo tiến độ của Kế hoạch bầu cử sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ðoàn Hồng Phong đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nội vụ, cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các tổ giúp việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh và các Tiểu ban đồng thời quy định tiến độ báo cáo. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh theo phân công nhiệm vụ, bám sát văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ và các cơ quan tổ chức có liên quan để triển khai các nội dung có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ và tiến độ theo quy định của pháp luật. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ủy ban bầu cử các cấp trên cơ sở đề nghị UBND cùng cấp hoàn thành việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HÐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử (chậm nhất là ngày 4-3-2021). UBND các cấp thống nhất với Thường trực HÐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp (chậm nhất ngày 14-3-2021). Ủy ban bầu cử các cấp hoàn thành việc nhận hồ sơ (hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 14-3-2021, tiến hành nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp theo quy định. Chuẩn bị tổ chức hiệp thương lần thứ hai ở cấp tỉnh, huyện, xã, chậm nhất là ngày 19-3-2021. UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HÐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã quyết định thành lập các Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu (chậm nhất là ngày 3-4-2021). UBND cấp xã tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê và lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu (chậm nhất là ngày 13-4-2021). Các cơ quan tuyên truyền cần linh hoạt và tập trung tuyên truyền từng công việc theo lộ trình thời gian bầu cử quốc gia, bầu cử HÐND các cấp trên địa bàn tỉnh để người dân nắm được các mốc thời gian theo quy định. Các địa phương bám sát tình hình, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chú ý thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế nếu dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí đề nghị Tiểu ban an ninh tổ chức rút kinh nghiệm xử lý từ thời điểm Ðại hội Ðảng bộ các cấp để triển khai có hiệu quả, giải quyết tốt tình hình khiếu nại, tố cáo từ cấp xã đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tin, ảnh: Hoàng TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com