Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2021

07:02, 28/02/2021

Ngày 25-2-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) cấp tỉnh năm 2021 nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước; hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

UBND tỉnh yêu cầu việc bình chọn phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành; bảo đảm hiệu quả, lựa chọn được các sản phẩm tiêu biểu của các ngành nghề sản xuất công nghiệp của các địa phương trong tỉnh; sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép, không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm được công nhận là SPCNNTTB cấp tỉnh được trao giấy chứng nhận và phần thưởng 3 triệu đồng/sản phẩm; được tiếp tục được lựa chọn tham gia bình chọn ở cấp khu vực. 

Để cuộc bình chọn đạt kết quả cao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức thông tin tuyên truyền về kế hoạch bình chọn SPCNNTTB năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB các cấp; căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn cấp huyện; lựa chọn SPCNNTTB cấp huyện để đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Nam Định hướng dẫn các cơ sở có đăng ký tham gia hoàn thiện hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm tham gia đăng ký bình chọn, tổng hợp trình Hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá và bình chọn các sản phẩm đạt giải cấp tỉnh.

Thời gian thực hiện các phần việc cụ thể là: Công tác triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký tham gia và hoàn thành bình chọn tại cấp huyện xong trước ngày 30-8-2021; trong tháng 9-2021 thành lập Hội đồng bình chọn cấp tỉnh, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc; trước ngày 30-10-2021 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia cấp tỉnh, tổng hợp hồ sơ, xây dựng báo cáo trình Hội đồng bình chọn; trong tháng 11-2021 Ban Giám khảo, Hội đồng bình chọn tiến hành chấm, xem xét, quyết định các sản phẩm đạt giải; trong tháng 12-2021 thực hiện lễ công bố và trao giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com