Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

07:02, 28/02/2021

Để triển khai thực hiện chương trình Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngày 24-2-2021 Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra. 

Theo đó, thời gian tuyên truyền cuộc Tổng điều tra được chia làm 2 đợt; đợt 1 từ tháng 2 đến tháng 5-2021 tập trung tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính; đợt 2 từ tháng 6 đến tháng 7-2021 tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giao, tín ngưỡng. Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3-9-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26-11-2020 về Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Hình thức tuyên truyền đa dạng gồm: tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và Báo Nam Định; đài truyền thanh cấp huyện, xã, cổng/trang thông tin điện tử (của Cục Thống kê tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp tỉnh, huyện, xã); tin nhắn (gửi tới các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin); băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...; họp tổ dân phố, khối phố (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc phường, thị trấn) kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác (lồng ghép trong các cuộc họp báo, giao ban, hội nghị...). UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh: xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và các sở, ngành: Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ; gửi tập tin hỏi đáp về Tổng điều tra và tài liệu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện...

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có quy mô, phạm vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp nên UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tích cực, chủ động tham gia thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ Tổng điều tra./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com