Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội

09:08, 19/08/2019

Sáng 19-8, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Tú, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; lãnh đạo Huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị xã hội cùng với Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia hoạt động tín dụng, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách có khó khăn. Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã quan tâm hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; tích cực tham gia quản lý việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả hơn; tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo nguồn cho vay. Đến 30-6-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.044,2 tỷ đồng, tăng 968,3 tỷ đồng (tăng 46,6%) so với khi mới ban hành Chỉ thị; tổng dư nợ đạt 3.021,7 tỷ đồng, tăng 946,3 tỷ đồng (tăng 45,6%) với 105.796 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Từ khi thực hiện Chỉ thị 40, nguồn vốn ủy thác của địa phương tăng 21 tỷ 680 triệu đồng, đưa tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đến hết 30-6-2019 đạt 26 tỷ 680 triệu đồng; mức tăng trưởng và chất lượng tín dụng được nâng cao; nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát ở mức thấp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, nhất là vốn vay hỗ trợ tạo việc làm; nguồn vốn của địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội còn rất hạn chế; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội dẫn đến chất lượng tín dụng thấp, nợ quá hạn cao, chuyển biến chậm; công tác phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc sử dụng vốn của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế dẫn đến một bộ phận người vay sử dụng vốn vay chưa hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thống nhất trong nhận thức và hành động để triển khai đồng bộ các giải pháp theo yêu cầu của Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. UBND các cấp hàng năm cân đối, bố trí ngân sách của địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn tín dụng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu phối hợp lồng ghép đồng bộ giữa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động hỗ trợ công tác giảm nghèo với tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay. Đặc biệt quan tâm đảm bảo quy trình cho vay đơn giản, thuận tiện, hồ sơ chặt chẽ, nguồn vốn vay đến đúng đối tượng. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng nhận ủy thác, tham gia hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng và nhân rộng các điển hình sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến quy trình thủ tục đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, nhất là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đối tượng được thụ hưởng vay vốn chính sách tín dụng ưu đãi.

Tại hội nghị, có 11 tập thể và 19 cá nhân của tỉnh được UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam khen thưởng về thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trong 5 năm qua./.

Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com