Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử

06:04, 13/04/2021

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Pa-nô, khẩu hiệu, cờ trang trí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thống Nhất (thành phố Nam Định).
Pa-nô, khẩu hiệu, cờ trang trí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Thống Nhất (thành phố Nam Định).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bầu cử tập trung vào 3 đợt với 8 nội dung cụ thể, gồm: Tuyên truyền về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp. Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Số lượng, cơ cấu đại biểu. Việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Tiểu ban cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền cuộc bầu cử tại các địa phương. Là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho 250 đồng chí thành viên Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn; biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng cho Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội báo cáo cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang, nhóm Facebook, cổng thông tin điện tử, bản tin thông tin nội bộ của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đăng tải tin, bài trên Fanpage “Đất Thiên Trường” và Nhóm Facebook “Nam Định trong tôi” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, trên website http://tuyengiaonamdinh.vn và chuyên mục “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Bản tin Thông tin nội bộ về các nội dung liên quan đến pháp luật về bầu cử, công tác chuẩn bị, triển khai các công việc liên quan đến bầu cử để kịp thời cung cấp thông tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về cuộc bầu cử; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND; giới thiệu tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền về hoạt động bầu cử, hướng toàn xã hội vào ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.namdinh.gov.vn) cũng cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các trang, cổng thông tin điện tử, bản tin thông tin nội bộ… của các sở, ban, ngành, đoàn thể đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cuộc bầu cử, hội nghị triển khai công tác bầu cử tại địa phương, đơn vị. Các huyện, thành phố trong toàn tỉnh tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt hội đoàn thể; tuyên truyền lưu động, qua hệ thống truyền thông, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nổi bật là các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan được các địa phương, đơn vị triển khai sôi nổi. Trên khắp các tuyến đường, trung tâm các huyện, thành phố, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều được trang hoàng với sắc màu rực rỡ của băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 2-2021 đến nay, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyên truyền bầu cử. Các cơ quan thành viên Tiểu ban tuyên truyền bầu cử tỉnh đã phối hợp xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác bầu cử; in phát hành 18.800 tờ gấp pháp luật về bầu cử; thiết kế, biên tập nội dung 12 mẫu pa nô, áp phích, tranh cổ động; 11 mẫu băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh về bầu cử. Các huyện, thành phố đã tổ chức hàng trăm hội nghị tập huấn, triển khai công tác tuyên truyền bầu cử; biên soạn khoảng trên 100 tin, bài tuyên truyền về bầu cử; xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”, chuyên mục “Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với thời lượng từ 3-5 phút và phát với tần suất 2 ngày/tuần; chăng treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền bầu cử… Các đoàn thể trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia cuộc bầu cử; tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện cổ động trực quan, phát thanh - truyền thanh, trên internet và mạng xã hội…

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh cho biết: “Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ tạo sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Từ nay đến ngày bầu cử (23-5), Tiểu ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Trong đó tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Kế hoạch số 01/KH-TBTT của Tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng. Phát hành mẫu tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đến các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng các cụm pa nô, áp phích ở các khu vực trung tâm, những nơi tập trung đông dân ở các địa phương trong tỉnh để tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử. Tổ chức các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên các cấp để cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí của tỉnh, thường trú các báo Trung ương đóng trên địa bàn, các trang thông tin điện tử, bản tin thông tin nội bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể. Chỉ đạo Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng, tần suất, chất lượng các tin, bài, phóng sự; xây dựng banner, trailer, nhạc hiệu tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền trên đài phát thanh các xã, phường, thị trấn, các đội thông tin lưu động và trên internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử trên các trang, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo 35 các địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com