Tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:04, 12/04/2021

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban TVTU thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tăng cường tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phản bác đối với Tổ Thư ký giúp việc, Tổ Thẩm định, Nhóm Chuyên gia..., tạo hiệu ứng tích cực tác động vào mọi mặt đời sống xã hội.

PGS. TS. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
PGS. TS. Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập nhóm cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh với 417 thành viên; xây dựng, duy trì 4 trang fanpage facebook, 1 Cổng thông tin điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Công an tỉnh ban hành các văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên môi trường mạng và vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan liên quan ký kết, triển khai, thực hiện Kế hoạch liên tịch về “Phối hợp phát động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Phân công cán bộ nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên các trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Cao đẳng Sư phạm Nam Định, THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 570 đầu tài liệu có nội dung tuyên truyền phá hoại tư tưởng, nói xấu các đồng chí lãnh đạo, tuyên truyền mê tín, dị đoan, phát triển đạo trái phép phát tán vào địa bàn tỉnh; tiến hành xử phạt hành chính 4 trường hợp, yêu cầu 7 trường hợp gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm; chuyển Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa xử lý 2 vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo 35 gồm 15 đồng chí; thành lập Tổ Thư ký giúp việc gồm 13 đồng chí; thành lập lực lượng đấu tranh trên không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc với hàng trăm thành viên tham gia. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân địa phương với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; “lấy cái tích cực, đẩy lùi cái tiêu cực”; tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thành tựu của đất nước qua hơn 30 năm đổi mới; lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương; bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; chức năng, nhiệm vụ, lịch sử, truyền thống của Quân đội; những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong xã hội. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm từ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhất là bản chất thâm độc của chiến lược “Diễn biến hoàn bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; âm mưu “Phi chính trị hóa Quân đội”. Qua đó, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban TVTU và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tích cực tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, triển khai, đôn đốc các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì đều đặn và nâng cao chất lượng tin, bài trên các trang, nhóm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị, một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thành lập các trang, nhóm facebook đấu tranh phản bác của các địa phương, đơn vị. Các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và các địa phương, đơn vị thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ tin bài trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí, có tác động tích cực đến bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016. Trên cơ sở tài liệu của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Cục Chính trị Quân khu 3, báo cáo của các ngành trong Khối An ninh Tư tưởng - Văn hóa của tỉnh, hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch, phản động gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh để định hướng công tác tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị. Trước những vụ việc lớn, phức tạp, nổi cộm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan chức năng rà soát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, nhà báo, phóng viên, văn nghệ sĩ đăng tải thông tin sai trái, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ở các địa phương, trong tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội với trên 300 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, đội ngũ cán bộ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị, quản trị viên các trang, nhóm facebook đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các địa phương, đơn vị tham gia. Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu những chuyên đề thiết thực với công tác đấu tranh, phản bác phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị như: Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải pháp đấu tranh trong tình hình mới; kỹ năng viết tin, bài, cài đặt, tạo lập, sử dụng facebook, mocha; kỹ năng chia sẻ, đăng tải bài viết, báo xấu tài khoản, bài viết chứa thông tin xấu độc trên facebook... Sau hội nghị tập huấn của tỉnh, các Huyện ủy: Hải Hậu, Nam Trực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn đã tổ chức tập huấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm Cộng tác viên, cán bộ, công chức của địa phương, đơn vị.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban TVTU để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh hoạt động của các lực lượng nòng cốt, nhất là Nhóm Chuyên gia, nhóm Cộng tác viên trong việc viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; mở rộng lực lượng Cộng tác viên đấu tranh phản bác ở các địa phương, đơn vị trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com