Đảng bộ Hải Hậu Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

08:03, 22/03/2021

Thời gian qua, Huyện ủy Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm giữ nghiêm kỷ luật góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Sau đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Hải Hậu đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Cường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai ở địa phương. UBKT Huyện ủy cũng đã kiểm tra đối với 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó có 1 trường hợp nguyên là Bí thư Đảng ủy, 1 trường hợp là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, 1 trường hợp là công chức địa chính - xây dựng - môi trường làm công tác quản lý đất đai. Qua kiểm tra kết luận 3 đảng viên có vi phạm, phải xử lý kỷ luật. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Các cuộc kiểm tra cơ bản đã bám sát quy trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, phục vụ thiết thực, kịp thời cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kết quả kiểm tra đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Bắc (Hải Hậu) trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hải Bắc (Hải Hậu) trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Cùng với công tác kiểm tra, ngay từ đầu năm 2020, UBKT Huyện ủy đôn đốc và chỉ đạo các thành viên UBKT Huyện ủy theo dõi, giám sát các địa bàn, lĩnh vực. Thông qua phản ánh, giao ban khối nội chính nắm tình hình chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên ở các địa phương trong huyện, giúp cho công tác giám sát được kịp thời, hiệu quả. Nội dung giám sát thường xuyên tập trung vào việc chấp hành nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và việc xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 2 đảng ủy, 28 chi bộ. Trong đó, UBKT Huyện ủy tiến hành giám sát với 2 đảng ủy tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Kết quả công tác giám sát đạt yêu cầu đề ra. Các đơn vị được giám sát đã thực hiện tốt nhiệm vụ chương trình. UBKT Huyện ủy cũng tiến hành giám sát chuyên đề đối với 14 đảng viên. Đối tượng giám sát có 6 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 8 trường hợp thuộc diện cấp ủy cơ sở quản lý. Trong đó, giám sát về nội dung chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đối với 6 đảng viên; về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác đối với 4 trường hợp về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 8 đảng viên. Kết quả 14 trường hợp được giám sát đều thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu đã tiến hành giải quyết tố cáo đối với 2 đồng chí; trong đó nội dung về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác đối với 1 trường hợp; nội dung về thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo đối với 1 trường hợp. Qua việc điều tra, giải quyết, UBKT Huyện ủy kết luận cả 2 trường hợp đều tố cáo sai. UBKT Huyện ủy và cơ sở cũng đã giải quyết tố cáo 6 đảng viên; đã giải quyết xong 4 trường hợp. Qua giải quyết kết luận chưa có cơ sở kết luận 2 trường hợp; tố đúng và đúng một phần 2 trường hợp; 2 trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật. Việc giải quyết tố cáo được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, xác minh từng vụ việc được tiến hành nhanh, kết luận kịp thời, hạn chế được nghi ngờ, thắc mắc của đảng viên và nhân dân. Năm 2020, các tổ chức đảng trên địa bàn huyện đã thi hành kỷ luật 84 trường hợp. Trong đó, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với 73 trường hợp, cảnh cáo 9 trường hợp và khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 trường hợp. Ngoài ra, số đảng viên đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 21 trường hợp, cho rút 6 trường hợp.

Điểm mới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua ở Đảng bộ huyện Hải Hậu đó là sự kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác cán bộ, xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp sai phạm, thông báo rộng rãi các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật để rút kinh nghiệm. Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng việc phát huy vai trò của UBKT trong tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ phải nhận thức đúng và đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát, coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là để luôn làm mới Đảng, xác định kiểm tra dấu hiệu vi phạm là công cụ để chỉnh đốn Đảng mang lại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng. Cùng với đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát bằng nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn. Khi tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát phải có sự kết hợp chặt chẽ của các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy và phòng chức năng, cán bộ kiểm tra phải có năng lực, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Chủ động phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng trong cấp uỷ, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, đặc biệt là khi cơ sở có vấn đề nổi cộm, không để phát sinh diễn biến tình hình phức tạp; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định. Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, kiến nghị hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com