Huyện ủy Hải Hậu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

08:12, 30/12/2020

Đảng bộ huyện Hải Hậu hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 34 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp; 49 chi bộ cơ sở). Xác định kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, những năm qua, Huyện ủy Hải Hậu tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn bản lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt trong việc phối hợp xem xét, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng ở cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy và cơ quan chuyên môn của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đảng ủy xã Hải Ninh quán triệt, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra giám sát hàng năm.
Đảng ủy xã Hải Ninh quán triệt, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra giám sát hàng năm.

Quá trình thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, UBKT Huyện ủy Hải Hậu đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy, UBKT các cấp tích cực xây dựng, triển khai, thực hiện và hoàn thành 100% nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và toàn khóa; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. UBKT các cấp cơ bản đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy chế phối hợp. Đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đã được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng nội dung vi phạm, có tác dụng phòng ngừa sai phạm, giáo dục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đối với 8 tổ chức đảng và 24 đảng viên; UBKT Huyện ủy giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên trong đó có giám sát Đảng ủy Quân sự huyện và 5 đồng chí đảng ủy viên. Bên cạnh việc tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, UBKT Huyện ủy chủ động phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh khảo sát nắm tình hình để kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, năm 2017, qua giám sát, UBKT Huyện ủy đã phối hợp tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với BCH Đảng bộ xã Hải Hưng và 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm kết luận, BCH đảng bộ xã Hải Hưng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Đối với đảng viên, qua kiểm tra phát hiện vi phạm, UBKT Huyện ủy đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đối với một đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã bằng hình thức khiển trách. Thông qua việc phối hợp xem xét, xử lý kỷ luật và kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng ở cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định tình hình quân sự, quốc phòng an ninh cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hải Hậu cho biết: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy. Trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; chọn một số lĩnh vực bức xúc, cấp bách để kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nhờ đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được nâng lên, từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Thời gian tới, UBKT Huyện ủy Hải Hậu tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, qua đó nắm bắt tình hình, trao đổi công việc, từ đó đề ra giải pháp để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, coi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng là để luôn làm mới Đảng, xác định kiểm tra dấu hiệu vi phạm là công cụ để chỉnh đốn Đảng mang lại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng. Trong thời gian tới công tác kiểm tra giám sát sẽ tập trung kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện tốt phương châm công tác kiểm tra của Đảng “Công minh, chính xác, kịp thời ”. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tạo sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng trong cấp uỷ, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, đặc biệt là khi cơ sở có vấn đề nổi cộm, không để phát sinh diễn biến tình hình phức tạp; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com