Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống ở nông thôn (*)

07:05, 08/05/2013

(Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Đại hội)

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội
Kính thưa đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi Hội Nông dân (HND) tỉnh nhà tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013-2018), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi tới Đại hội, tới 290 đại biểu đại diện cho hơn 350 ngàn cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh về dự Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Nam Định đã giành được những thành tựu rất quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân. Sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo an ninh lương thực. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác tăng nhanh, năm 2012 đạt 91,51 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế và sản phẩm nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng. Chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực và đạt được kết quả rất phấn khởi. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được tăng cường; bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện. Công tác xoá đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến; tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm xuống còn 6,72%. Kinh tế hộ nông dân phát triển mạnh, số hộ khá, giàu tăng nhanh.

Giai cấp nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, lao động cần cù, tự chủ, tự lực và năng động, sáng tạo; ngày càng khẳng định vị trí, vai trò to lớn trong đời sống chính trị, xã hội. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn là những yếu tố then chốt trong sự phát triển mọi mặt của tỉnh.

Một trong những nhân tố quyết định làm nên thành tựu đó là có sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, sự hoạt động ngày càng hiệu quả của HND các cấp trong tỉnh.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Chúng ta vui mừng thấy rằng, trong 5 năm qua, các cấp HND trong tỉnh đã tích cực phấn đấu vượt qua thử thách, khó khăn và giành được những kết quả quan trọng, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội HND tỉnh lần thứ 8 đề ra, trong đó nổi bật là:

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người nông dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cung cấp thêm những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng mới trong sản xuất, kinh doanh và trong cuộc sống.

2. Phát động, tổ chức và tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự… với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của cán bộ, hội viên, nông dân; ngày càng hiệu quả và gắn kết hơn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các địa phương.

Đặc biệt, phong trào nông dân tham gia thi đua xây dựng NTM của HND được triển khai trong toàn tỉnh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, tạo sự đồng thuận, khí thế, quyết tâm và huy động sức người, sức của, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân để xây dựng NTM. Các hộ nông dân trong tỉnh đã góp trên 2.300ha đất và nhiều tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đồng ruộng. Đến nay, trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 đã có 2 xã đạt 17/19 tiêu chí, 22 xã đạt 15-16 tiêu chí, 23 xã đạt 13-14 tiêu chí, 29 xã đạt 10-12 tiêu chí, chỉ còn 20 xã đạt 6-9 tiêu chí; bình quân, mỗi xã tăng 6 tiêu chí, riêng 10 xã làm điểm tăng 7 tiêu chí.

Nhiều hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ đã đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi; ngày càng có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao; thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được cải thiện.

3. Công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh có chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức hội được củng cố, kiện toàn và phát triển; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, hướng về cơ sở. Tỷ lệ thu hút hội viên, tỷ lệ cơ sở hội vững mạnh ngày càng tăng lên. Đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn với các ngành chức năng để tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển sản xuất, công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết 4 nhà, tiếp cận nguồn vốn và thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

4. Các cấp hội đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào nông dân và hoạt động của HND. Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chúng ta vui mừng khẳng định, trong 5 năm qua, tổ chức HND tỉnh nhà đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương; khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức HND trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng vinh dự Nhà nước. Đặc biệt, trong dịp này, HND tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu của các cấp HND tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chân thành cảm ơn Trung ương HND Việt Nam, các cơ quan của HND Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tỉnh Nam Định về nhiều mặt, nhất là trong phong trào nông dân và hoạt động của tổ chức HND các cấp. Mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong hoạt động của các cấp HND, còn một số tồn tại, hạn chế như Báo cáo của Ban Chấp hành HND tỉnh và các ý kiến tham luận đã chỉ ra, trong đó đáng chú ý là: Vai trò của một số tổ chức hội trong tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương chưa rõ nét. Một số hoạt động chưa cụ thể, thiết thực, hiệu quả chưa cao, còn biểu hiện “hành chính hoá”. Trình độ, năng lực của một số cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu, việc nắm bắt tình hình, tư tưởng trong nông dân chưa kịp thời. Phong trào thi đua chưa đồng đều…

Đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ mới 2013-2018, tôi cơ bản tán thành với Báo cáo của Ban Chấp hành HND tỉnh khóa 8 trình trước đại hội và các ý kiến tham luận. Xin nhấn mạnh một số điểm cần được quan tâm thực hiện tốt:

1. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về xây dựng nông thôn mới… nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, vai trò chủ thể, tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống xã hội ở nông thôn.

2. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn nông thôn và hoạt động của HND, phong trào nông dân. Phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết tốt những mâu thuẫn, vướng mắc của người dân ngay từ cơ sở. Kịp thời phản ánh cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền tâm tư, nguyện vọng của nông dân; thực hiện tốt vai trò đại diện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, hội viên, nông dân. 

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên nông dân với những tiêu chí cụ thể, thiết thực, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của tổ chức HND dân trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; vận động hội viên, nông dân tích cực xây dựng gia đình văn hoá, gia đình nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện nghiêm pháp luật về dân số, kế hoạch hoá gia đình; thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường nông thôn lành mạnh; hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện. Chú trọng việc tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, khuyến khích, nhân ra diện rộng.

4. Củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội theo hướng cụ thể, thiết thực, tập trung cho cơ sở. Ngay sau đại hội, trong việc xây dựng chương trình công tác toàn khoá và trong kế hoạch hoạt động hằng năm của tổ chức Hội các cấp cần xác định rõ nội dung, việc làm, lộ trình cụ thể để tham gia thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng NTM; dồn điền đổi thửa; xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nghề, trang trại, gia trại theo quy hoạch; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết 4 nhà; tiếp cận các nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; vận động nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng đời sống văn hoá; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực vận động, thuyết phục quần chúng, kỹ năng công tác hội. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong HND thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Để tạo điều kiện cho hoạt động của các cấp HND, xây dựng tổ chức HND ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, tôi đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp HND phát huy cao nhất vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HND Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với HND thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của Đảng.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành HND tỉnh khoá 9 nhiệm kỳ 2013-2018, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ 6. Đề nghị các đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành HND tỉnh khoá 9, đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam gồm những đồng chí tiêu biểu, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu 

Với truyền thống tốt đẹp, thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng chắc chắn rằng trong nhiệm kỳ tới, các cấp HND và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn, toàn diện hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng NTM.

Xin kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin gửi tới Đại hội lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

--------------------

 (*) Đầu đề của Báo Nam Định 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com