Huyện ủy Nam Trực tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

07:05, 04/05/2013

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Huyện ủy xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ Đảng thôn Bái Dương, xã Nam Dương làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên huy động nguồn lực xây dựng xóm văn hoá.
Chi bộ Đảng thôn Bái Dương, xã Nam Dương làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên huy động nguồn lực xây dựng xóm văn hoá.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Đặng Thị Loan, Ủy viên Ban TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên… Với chủ trương “tập trung cho cơ sở” và phương châm “thiết thực, phù hợp, hiệu quả”, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã từng bước kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tác phong làm việc cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong huyện. Việc triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Ở cả 82 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập luôn đạt từ 82-85%. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên thường xuyên được coi trọng, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tiếp tục đổi mới, xây dựng tài liệu “Định hướng nội dung sinh hoạt trong chi bộ”. Các chi bộ Đảng đều thông tin đầy đủ, kịp thời những nội dung trong tài liệu định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Bên cạnh đó, hoạt động báo cáo viên cũng được đổi mới, bám sát thực tiễn ở cơ sở, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện như: công tác dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tổ chức tuyên truyền công tác dồn điền đổi thửa bằng phương pháp trình chiếu và thuyết trình tới cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ xã Bình Minh, thông tin tình hình biển Đông tại Đảng bộ Thị trấn Nam Giang, triển khai hội nghị báo cáo viên với chuyên đề “Xây dựng nông thôn mới” tại Đảng bộ xã Nam Dương… Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, năm 2012 Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện đã mở 32 lớp với 3.778 lượt học viên tham gia, trong đó có 3 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 285 học viên, 4 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 363 học viên, duy trì lớp trung cấp chính trị hành chính cho 85 học viên... Ngoài ra, Huyện uỷ Nam Trực đã tập trung củng cố, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện uỷ đã chọn 71 đồng chí là lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của huyện, phó bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn và phó ban tuyên giáo các Đảng bộ cơ sở làm báo cáo viên cấp huyện tham gia tuyên truyền, trực tiếp giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Bình quân hằng năm, huyện tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phát huy tốt vai trò cầu nối của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền cơ sở.

Với những thành tích đạt được, năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nam Trực đã được UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Phát huy những thành tích đạt được, năm 2013, Đảng bộ huyện Nam Trực tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác khoa giáo, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com