Hiệu quả từ huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới

05:03, 16/03/2013

Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, các địa phương trong tỉnh đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của chi bộ Đảng, của thôn, xóm, hộ gia đình trong xây dựng NTM. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức sản xuất, dồn điền đổi thửa, huy động nguồn lực và đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM đã được nhân rộng.

Nông thôn mới xã Giao Thịnh (Giao Thủy).
Nông thôn mới xã Giao Thịnh (Giao Thủy).

Trong công tác dồn điền, đổi thửa, đến ngày 18-2-2013, toàn tỉnh có 194/199 xã, thị trấn (97,5%) đã tiến hành giao đất tại thực địa, trong đó 143 xã, thị trấn (71,9%), 2.549 thôn (85%) hoàn thành. Nhiều xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân góp đất (10-15m2/sào), góp ngày công, kinh phí (150 nghìn-200 nghìn đồng/sào), hàng nghìn ngày công lao động đào đắp đường giao thông, thủy lợi nội đồng kết hợp chỉnh trang đồng ruộng. Trong đó, các địa phương trong tỉnh đã vận động các hộ nông dân góp 2.361,3ha đất, đắp trên 4.887km đường giao thông nội đồng. Tổng vốn huy động đầu tư xây dựng NTM trong toàn tỉnh đến tháng 12-2012 đạt 4.060,7 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân góp 570 tỷ đồng. Trong 2 năm qua, các thành phần kinh tế, các hộ dân vay vốn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động… với tổng dư nợ 7.972 tỷ đồng. Kinh nghiệm bước đầu trong việc triển khai xây dựng NTM ở tỉnh ta là đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất về nhận thức; tạo được sự đồng thuận, sự chung sức đồng lòng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân để xây dựng NTM. Các xã, thị trấn triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 đã xây dựng đề án NTM sát với tình hình thực tế và khả năng huy động nguồn lực của địa phương đảm bảo tính khả thi; triển khai thực hiện đề án đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và cộng đồng thôn, xóm trong xây dựng NTM. Kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể làm tốt và nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Tiêu biểu như các huyện: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực. Tính đến ngày 1-1-2013, nhân dân huyện Nghĩa Hưng đã hiến hơn 265,6ha đất để làm đường ra đồng và hệ thống thủy lợi nội đồng; đóng góp hơn 30 tỷ đồng để xây dựng các công trình NTM. Đến nay, 100% các xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn I đã cơ bản hoàn thành đắp nền đường ra đồng theo tiêu chí NTM. Tại huyện Hải Hậu, nhân dân đã góp hàng triệu ngày công, gần 400ha đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông xóm. Toàn huyện đã đầu tư 452 tỷ 190 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 231 tỷ đồng (bằng 51,2%), con em Hải Hậu trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ 9 tỷ 813 triệu đồng (bằng 2,17%); Trung ương, tỉnh hỗ trợ 128 tỷ 706 triệu đồng (bằng 28,34%), vốn khác 82 tỷ 706 triệu đồng (bằng 18,29%); đã cải tạo, nâng cấp 215km đường trục chính giao thông nội đồng, 225km đường giao thông dân cư, 48km hệ thống thoát nước khu dân cư; 23 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 7 nhà văn hoá xã, 42 nhà văn hoá xóm; 100% đường trục huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường trục xóm được rải nhựa hoặc bê tông...

Bên cạnh kết quả đạt được, việc huy động các nguồn lực, nhất là sự tham gia đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM còn nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế, việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh về Chương trình xây dựng NTM ở một số địa phương chưa tập trung cao, công tác chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt. Sự phối hợp giữa các ngành của tỉnh, của huyện có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa chủ động phối hợp, giúp các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các nội dung trong đề án xây dựng NTM. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực trong xây dựng NTM, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vị trí quan trọng của chương trình và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị; đây chính là thời cơ thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Có cơ chế khuyến khích huy động vốn phù hợp với mọi loại hình kinh tế, tổ chức, để khai thác nguồn lực, nhất là sự đóng góp của nhân dân. Thực hiện phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, lấy thôn xóm, hộ gia đình làm địa bàn, cơ sở vận động xây dựng NTM. Phát động sâu rộng trong toàn tỉnh phong trào thôn, xóm, hộ gia đình thi đua xây dựng NTM, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015./.

Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com