Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên

08:03, 12/03/2013

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) liên tục được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, năm 2012 được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Đồng chí Dương Minh Khôi, HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cho biết: Đạt  được thành tích trên là do Đảng uỷ thị trấn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó thường xuyên chăm lo tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ hiện có hơn 500 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ cơ sở. Hằng năm, Đảng uỷ đều có nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới; trong đó việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới phải gắn với việc củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với việc tổ chức khảo sát thực trạng công tác tạo nguồn kết nạp Đảng ở các chi bộ Đảng, Đảng uỷ thị trấn tập trung chỉ đạo các chi bộ quan tâm kết nạp Đảng đối với các đối tượng là những nhân tố mới tích cực, những quần chúng ưu tú trực tiếp lao động sản xuất và công tác, quần chúng ưu tú là nữ và trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng cơ sở trong công tác phát triển Đảng, Đảng uỷ thị trấn giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… phát hiện, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên để giới thiệu với tổ chức Đảng. Các chi bộ Đảng cơ sở phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho tổ Đảng và từng cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Để tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, các cấp uỷ Đảng cơ sở đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể đã phát triển sâu rộng, có chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực như các phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên; “Thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội Phụ nữ…  tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở các tổ dân phố, các khu dân cư. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện những nhân tố tích cực để các tổ chức cơ sở Đảng tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Nhờ tập trung chỉ đạo và có những biện pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở nên công tác phát triển đảng viên mới hằng năm ở Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2012, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 158% chỉ tiêu kế hoạch năm. Các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là chi bộ các thôn Việt Cường, Đình Cựu và Đông Đò.

Việc chăm lo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới gắn với quan tâm rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Thị trấn Cổ Lễ đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Phạm Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com