Hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng

08:03, 15/03/2013

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh cùng lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nông dân trên tuyến biên giới biển triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng và thực trạng của hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn khu vực biên giới biển; thời gian qua, hai ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố và xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể, nhất là tổ chức HND, đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2012, HND các cấp trong tỉnh và lực lượng BĐBP đã đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin về tình hình biên giới biển đảo Việt Nam và tình hình an ninh tuyến biển, công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội lồng ghép với triển khai các nội dung công tác Hội. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về biển đảo cho cán bộ làm công tác vận động quần chúng của các đồn biên phòng; chủ tịch, phó chủ tịch HND các xã, thị trấn khu vực biên giới biển huyện Giao Thủy làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền cho các chi hội ở cơ sở. Vận động hội viên tham gia các hoạt động chào mừng đại hội HND các cấp, 82 năm ngày thành lập HND Việt Nam, 23 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”, 53 năm ngày truyền thống BĐBP và các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển giao khoa học kỹ thuật… Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định. Bên cạnh đó, 2 ngành đã phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về biên giới quốc gia, một số vấn đề có liên quan đến khai thác quản lý tài nguyên cát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa cho cán bộ HND các xã ven biển của huyện Giao Thủy và cán bộ làm công tác vận động quần chúng của 2 đồn Biên phòng Quất Lâm và Ba Lạt. Thông qua tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của pháp luật về biên giới quốc gia, qua đó xác định tốt vai trò trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Phối hợp củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức HND; phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hoạt động của tổ chức Hội, phát triển hội viên, củng cố tổ chức Hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý tham gia giúp dân phát triển kinh tế VAC.
Cán bộ Đồn Biên phòng Văn Lý tham gia giúp dân phát triển kinh tế VAC.

Nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội, đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt gắn phổ biến nhiệm vụ sản xuất với thông báo tình hình an ninh trật tự trên biển. Các cấp Hội ở cơ sở đã tích cực vận động hội viên đóng góp quỹ chi hội, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, 100% các cơ sở Hội đều có quỹ, bình quân trên 70 nghìn đồng/hội viên. Năm 2012, HND các xã, thị trấn trên tuyến biên phòng đã phát triển được 627 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên gần 28 nghìn người. Trong năm, căn cứ vào chỉ tiêu thi đua, các cấp Hội cơ sở tiếp tục xác định phong trào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giúp đỡ nhau giảm nghèo là phong trào trọng tâm, thường xuyên. Hai ngành đã phát động được 1.568 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đã có 1.352 hộ đạt tiêu chuẩn. HND đã nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH 81,2 tỷ đồng qua 161 tổ vay vốn; 165 tỷ đồng qua 82 tổ vay vốn từ Ngân hàng NN và PTNT tạo điều kiện cho 4.120 hộ vay phát triển kinh tế, đầu tư sản xuất kinh doanh. HND các xã, thị trấn khu vực biên giới biển đã tổ chức được 106 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 4.200 lượt hội viên; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho 150 cán bộ, hội viên.

Bên cạnh đó, HND và BĐBP tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động của các CLB nông dân với pháp luật tại Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy), Thị trấn Thịnh Long và xã Hải Đông (Hải Hậu). Các cấp hội đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cơ sở và BĐBP tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa, tham gia xây dựng làng xóm văn hóa”, tích cực hưởng ứng, tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2012, toàn tuyến đã có 3.652 hộ đăng ký gia đình văn hóa; bình xét cuối năm đã có 2.895 hộ đạt. Phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “3 không, 3 có, 3 giảm” và thực hiện “8 không về ATGT”. HND xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) đã tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đẩy mạnh thực hiện mô hình điểm “BĐBP đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình”, vận động hội viên nông dân thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, đăng ký chi hội không sinh con thứ 3.

Cùng với việc xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, HND các cấp khu vực tuyến biên giới biển đã tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự trên biển, vừa sản xuất vừa bảo vệ ngư trường, phát hiện và thông báo cho các đồn biên phòng 36 tàu cá Trung Quốc vào đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ta. Toàn tuyến đã có 19 chủ phương tiện đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển. Nhiều chủ phương tiện tích cực tham gia phối hợp với đồn, trạm biên phòng tuần tra cứu hộ, cứu nạn trên biển. Năm 2012, thông qua việc phát huy sức mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, BĐBP tỉnh làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đã triệt phá đấu tranh 18 chuyên án, 14 kế hoạch nghiệp vụ; trong đó có 16 vụ/35 đối tượng về ma túy, thu 12,789 gram hê-rô-in, 1,689 gram ma túy tổng hợp; khởi tố 16 vụ/16 đối tượng; đấu tranh bắt 8 vụ/8 đối tượng buôn bán pháo nổ, thu 68kg pháo các loại; xử lý 7 vụ liên quan đến tội phạm hình sự truy nhanh, bắt gọn 3 vụ/15 đối tượng trộm cắp tài sản. Ngoài ra, các cấp HND còn phối hợp với BĐBP tham gia hòa giải thành công 16 vụ mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và 2 vụ liên quan đến sinh hoạt tôn giáo. HND các xã, thị trấn còn phối hợp với các đồn, trạm biên phòng củng cố, duy trì hoạt động của 260 tổ an ninh tự quản; các tổ hòa giải ở cơ sở, 35 tổ tự quản an ninh trên biển, khu vực đầm bãi, bến neo đậu tàu thuyền, cửa sông, cửa lạch; giúp nhau bảo vệ tài sản, phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư và trên biển, trên cửa sông, khu vực đầm bãi ven biển.

Thời gian tới hai ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ chiến sỹ BĐBP thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giáo dục để nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Phối hợp xây dựng khu vực biên giới, ven biển, hải đảo vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh./.

Bài và ảnh: Thanh TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com