Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đóng góp vào dự án “Luật Khoa học và công nghệ” (sửa đổi)

08:03, 13/03/2013

Thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013 và chỉ đạo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ngày 12-3-2013, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự án “Luật Khoa học và công nghệ” (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan…

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, việc đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự án “Luật Khoa học và công nghệ” (sửa đổi) là cần thiết trong tình hình mới hiện nay; nhất trí với tên gọi và bố cục của dự án luật gồm có 11 chương và 83 điều. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần tập trung cao cho việc bổ sung, hoàn chỉnh nội dung của các chương, điều trong dự án luật, nhất là các nội dung về: Xác định tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư và cơ chế tài chính phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, các chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ. Về đóng góp cụ thể: Sở GTVT đề nghị, ở điều 18 đề nghị chọn phương án 1 trong 2 phương án để đưa vào luật; ở điều 23 cũng đề nghị chọn phương án 1 để đưa vào nội dung của luật là phù hợp và sát với thực tiễn hơn. Đại diện Sở Tư pháp tham gia đóng góp về tên gọi của Luật đề nghị sửa lại là “Luật Khoa học, công nghệ” và nên bỏ từ “và”. Về bố cục, ở chương IV đề nghị được đổi tên thành “Các hoạt động khoa học, công nghệ” trong đó có các quy định xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ, tổ chức thực hiện khoa học, công nghệ. Ở phần giải thích từ ngữ cần đưa khái niệm tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ về đầu chương II sẽ hợp lý và khoa học hơn. Ở điều 6 của dự thảo luật, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “bảo đảm và khuyến khích” vào sau từ “về” và tên gọi của điều 6 nên được gọi là “Chính sách của Nhà nước về bảo đảm và khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ”. Ngoài ra, ở điều 8 về các loại hình và hệ thống khoa học và công nghệ còn quy định chưa đầy đủ, cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn. Ý kiến đóng góp của Sở KH và ĐT đề nghị: Ở điều 27 mục 1 về nhiệm vụ khoa học và công nghệ 5 năm cấp quốc gia cần được bổ sung cụm từ “do Chính phủ” phê duyệt. Ngoài ra, ở điều 52 về nội dung “Ngân sách Nhà nước cho khoa học và công nghệ”, những quy định ở mục 1 còn cứng nhắc, ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách của địa phương, do vậy đề nghị nên giao cho Chính phủ căn cứ tình hình thực tế hằng năm để quyết định tỷ lệ chi ngân sách của Nhà nước và của từng địa phương cho khoa học, công nghệ. Sở NN và PTNT đề nghị chương II và chương III nên được gộp lại thành 1 chương và tại điều 6 về “Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ” nên để như luật cũ là “Trách nhiệm của Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ” thì chính xác hơn. Ở khoản 3 của điều 62 dòng cuối cùng nên được thêm cụm từ “hợp pháp” vào câu “các nguồn khác” thành “các nguồn hợp pháp khác”. Sở KH và CN đề nghị ở điều 2, chương I cần được bổ sung thêm “người Việt Nam làm việc ở nước ngoài” trong phạm vi đối tượng áp dụng luật. Bên cạnh đó, ở mục 1 của điều 25 cần làm rõ hơn trong quy định “tạo ra sản phẩm mới” là như thế nào? Nhất là những sản phẩm mới có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, ở điều 29 của chương IV về tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước cần quy định cụ thể và rõ ràng hơn.

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự án “Luật Khoa học và công nghệ” (sửa đổi) để tổng hợp báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua dự án Luật này tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII./.

Quốc TuấnBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com