Hải Hậu qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII)

09:03, 11/03/2013

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Huyện uỷ Hải Hậu và cấp uỷ, chính quyền cơ sở đã vận dụng sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa các giá trị văn hoá, truyền thống cách mạng, giữa lý luận với thực tiễn. Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa được cấp uỷ các cấp chỉ đạo thông qua cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, toàn huyện có 299/546 xóm văn hoá cấp huyện, đạt 54,7% (tăng 53,8% so năm 1998); trong đó có 27 xóm văn hóa cấp tỉnh, 4 xã có 100% số xóm đạt xóm văn hoá là Hải Sơn, Hải Phương, Hải Toàn, Hải Phú. 100% trường học và cơ quan, đơn vị đạt nếp sống văn hoá (NSVH); trong đó có 42 đơn vị được tỉnh công nhận đơn vị có NSVH. Năm 1998 toàn huyện có 28 nghìn gia đình văn hoá, đến năm 2012 tăng lên 72 nghìn gia đình (đạt tỷ lệ 80,34%). Số lượng các CLB văn hóa, thể thao phát triển mạnh, là địa điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho mọi tầng lớp nhân dân. Năm 1998 toàn huyện có 171 CLB; năm 2012 có 812 CLB, tăng 4,7 lần. Số điểm tập luyện TDTT năm 1998 là 460 điểm; năm 2012 là 675 điểm, tăng gần 47%. Đây là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở và phát triển phong trào xây dựng đời sống văn hóa của huyện. Phong trào văn hoá, văn nghệ ở Hải Hậu phát triển đa dạng ở nhiều loại hình nghệ thuật, có chiều sâu và diện rộng. Có xã chuyên về chèo như: Hải Anh, Hải Tây, Hải Toàn, Hải Phúc, Hải Quang. Các đội văn nghệ mạnh về kịch nói, kịch ngắn phải kể đến Hải Phú, Hải Long, Hải Cường, Hải Bắc, Thị trấn Yên Định. Về ca múa nhạc tổng hợp có nhiều đội mạnh như: Thị trấn Thịnh Long, Thị trấn Cồn, các xã: Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Lộc, Hải Hà, Hải Phương... Điều ghi nhận ở Hải Hậu là có nhiều hạt nhân văn nghệ có khả năng tập hợp, tổ chức, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, trong đó, vừa sáng tác kịch bản, vừa đạo diễn, biểu diễn như các bác: Hoàng Cần (Hải Phú), Thạch Biên (Hải Châu), Đăng Hoà (Hải Cường), Thanh Hứa (Thị trấn Cồn), Phạm Uy (Hải Trung)…

Ngày hội văn hóa thể thao huyện Hải Hậu.
Ngày hội văn hóa thể thao huyện Hải Hậu.

Quán triệt chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huyện uỷ, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, TDTT ở cơ sở; đặc biệt đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích việc xây dựng nhà văn hoá (NVH) thôn, xóm, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Số NVH xóm mới được xây dựng ngày càng nhiều; với nguồn kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa lên tới trên 100 tỷ đồng. Năm 1998 toàn huyện mới có 43 xóm, tổ dân phố có NVH đạt 7,8%; đến nay toàn huyện có 525/546 xóm, tổ dân phố có NVH đạt 96,2%; đã có 30/35 xã, thị trấn trong huyện hoàn thành việc xây dựng NVH xóm. Nhiều NVH xóm, tổ dân phố được xây dựng với kinh phí từ 350 đến trên 400 triệu đồng, như NVH tổ dân phố số 3, Thị trấn Thịnh Long, NVH tổ dân phố số 2, Thị trấn Yên Định, NVH xóm 2, xã Hải Cường. Cùng với phát huy nét đẹp văn hoá và xây dựng xóm văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, việc đấu tranh chống xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại, lai căng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực văn hoá văn nghệ được huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Từ năm 1998 đến 2012, các cấp trong huyện đã tổ chức nói chuyện thời sự, chính sách khoảng 6.000 lần thu hút hàng vạn lượt người tham gia. Hằng năm huyện tổ chức từ 9-10 kỳ sinh hoạt cho báo cáo viên ở huyện. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về mua, đọc và làm theo báo Đảng, thông báo nội bộ được cấp tới các chi bộ để phục vụ sinh hoạt hằng tháng. Đồng thời cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hoá theo quy định, đảm bảo môi trường văn hoá lành mạnh. Thông qua các hoạt động trên, đặc biệt là phong trào xây dựng nếp sống văn hoá ở các xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đã góp phần tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Bộ mặt nông thôn Hải Hậu có nhiều đổi mới. Tổng sản phẩm (GDP) bình quân đầu người năm 2012 đạt 17,58 triệu đồng, tăng 800% so với năm 1998; giá trị sản xuất đạt gần 100 triệu đồng/ha canh tác, tăng 270% so với năm 1998. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng: năm 2012 tỷ trọng nông nghiệp, thuỷ sản còn 36,3%, giảm 24% so với năm 1998; CN-TTCN là 35,6% tăng 19,8%; dịch vụ du lịch 28,1%, tăng 4,2% so với năm 1998. Đến nay, 100% đường trục huyện, đường liên xã, đường trục xã, đường trục xóm được rải nhựa hoặc bê tông. Đã huy động được trên 800 tỷ đồng, làm mới 240km đường nhựa, bê tông và đá cấp phối. 100% số xã, thị trấn có trường học cao tầng, đã huy động 30,24 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 29,7 tỷ đồng xây dựng thêm 42 ngôi trường mới (7 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 13 trường THCS). 34/35 trạm y tế đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 95% hộ dùng nước hợp vệ sinh và 100% hộ dùng điện lưới quốc gia. Qua 2 năm triển khai xây dựng NTM, nhân dân toàn huyện đã góp hàng triệu ngày công, gần 400ha đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông xóm. Toàn huyện đã đầu tư 452.190 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 231.069 triệu đồng (bằng 51,2%), người quê hương Hải Hậu trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ 9.813 triệu đồng (bằng 2,17%), Trung ương, tỉnh hỗ trợ 128 tỷ 706 triệu đồng (bằng 28,34%), vốn khác 82 tỷ 706 triệu đồng (bằng 18,29%). Đã cải tạo, nâng cấp 215km đường trục chính giao thông nội đồng, 225km đường giao thông dân cư, 48km hệ thống thoát nước khu dân cư; 23 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 7 NVH xã, 42 NVH xóm, nâng tổng số 530/546 xóm có NVH. Nâng cấp, xây mới 9 chợ, 10 trạm y tế, 13 trụ sở, 2 công trình cấp nước sạch, xây mới 7 điểm, cải tạo nâng cấp 20 điểm thu gom, xử lý rác thải rắn. Đến nay đã có 20 xã, thị trấn đạt 14-16 tiêu chí; 15 xã, thị trấn đạt 12-13 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 14/19 tiêu chí (tăng 7 tiêu chí so với năm 2010); 156/546 xóm đang được huyện kiểm tra xem xét công nhận xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, thời gian tới, Hải Hậu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện có chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tập trung xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hoá gắn với xây dựng NTM, tạo môi trường lành mạnh để phát triển bền vững, giữ vững và phát huy huyện điển hình về văn hoá lên tầm cao mới. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, chú trọng xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của NVH xóm, tổ dân phố và xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hoá, tăng cường tiềm lực và tài lực cho hoạt động văn hoá đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com